O projektu

Naslovna

Uz pomoć Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Centar za istraživanja migracija pokrenuo je 2013. projekat sa ciljem unapređenja komunikacije, koordinacije i saradnje među pripadnicima nacionalnih manjina. Od 2014. godine, projekat se sprovodio uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, a od 2018. godine projekat se sprovodi uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske.

 

Projekat pored mesečnog biltena, podrazumeva pokretanje i redovno ažuriranje informativnog portala i organizaciju okruglih stolova, kojim utiče na opšti nivo informisanosti pripadnika nacionalnih manjina, ali i na nivo informisanosti o nacionalnim manjinama u Srbiji.

Projekat ima svoj programski odbor koji odlučuje o tome koja pitanja dominiraju u okviru manjinskih zajednica, u kom segmentu postoji najveća potreba za informisanošću i koji daje različite savete i sugestije kako bi projekat bio relevantan među pripadnicima nacionalnih manjina u Srbiji.