SPREMNA VEĆINA REFORMISANIH UDŽBENIKA ZA TREĆI I SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

+100%-

SPREMNA VEĆINA REFORMISANIH UDŽBENIKA ZA TREĆI I SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Bošnjačko nacionalno vijeće je, zaključno sa junom 2020. godine, ispunilo sve svoje zakonske obaveze u vezi sa reformom udžbenika za treći i sedmi razred osnovne škole koji će se koristiti u nastavi u školskoj 2020/2021. godini i većina reformisanih udžbenika za treći i sedmi razred osnovne škole na bosanskom jeziku već je odobrena od strane prosvjetnih institucija, te odštampani čekaju na početak školske godine.

Proces reforme udžbenika pokreće Ministarstvo prosvjete Republike Srbije, a izdavačke kuće sprovode cjelokupan proces koji podrazumijeva izradu rukopisa kao i prijevod na bosanski jezik. Uloga Bošnjačkog nacionalnog vijeća je davanje saglasnosti na udžbenike. Nakon dostave reformisanih udžbenika od strane izdavača, Bošnjačko nacionalno vijeće angažuje stručne timove koji, uz određene korekcije, daju saglasnosti na udžbenike. Vijeće nakon toga u zakonom propisanom roku dostavlja saglasnosti izdavaču. Na kraju procesa odobrenja udžbenika učestvuju izdavačke kuće, Ministarstvo prosvjete te Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Izdavačke kuće su ove godine, na inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, započele reformisanje udžbenika ranije i Vijeće je u najkraćem mogućem roku uspješno završilo svoj dio aktivnosti u ovom procesu reformi koji je zakonom određen, kako bi se početak nove školske godine dočekao sa što više odštampanih udžbenika.

Izvor: BNV

Foto: BNV
Kategorije: Uncategorized