Češka zajednica na internacionalnom seminaru u Rumuniji

+100%-

Predstavnici Škole plus iz Bele Crkve kao i Nacionalnog saveta Čeha u Srbiji, krajem maja meseca 2018. godine, prisustvovali su internacionalnom seminaru u organizaciji Didaktičke kuće regiona Karaš Severin u Rumuniji.

 

Seminar pod nazivom „Evropska dimenzija multietničkog i multikulturalnog Banata“  održan je u Karašovi kod Rešice u prostorijama Zajednicе Hrvata u Rumuniji. Organizatorka seminara, Nikoleta Marku, direktorica Didaktičke kuće regiona Karaš Severin u Rumuniji, osmislila je seminar kao niz interkulturalnih dešavanja i prezentacija sa ciljem da se prisutni upoznaju sa lepotom i bogatstvom različitosti Banata sa rumunske i srpske strane.

 

Seminaru je prisustvovala i predsednica Odbora za kulturu Nacionalnog saveta Čeha u Srbiji, Ljiljana Stehlik. Gospodja Stehlik imala je priliku da u uvodnom izlaganju prisutnе upozna sa životom Čeha na prostoru Srbije a posebno na području srpskog Banata. Prisutni predstavnici velikog broja etničkih zajednica bili su zainteresovani za običaje Čeha u našem delu Banata. Bila je ovo i prilika da se istakne važnost negovanja dobrih odnosa sa svim nacionalnim zajednicama u okruženju.

 

Internacionalni seminar „Evropska dimenzija multietničkog i multikulturalnog Banata“  imao je za cilj prekograničnu razmenu iEvropska dimenzija multietničkog i multikulturalnog Banata“ imao je za cilj prekograničnu razmenu iskustava u regionima srpskog i rumunskog Banata. Tokom seminara prikazani su tradicionalna kultura: Hrvata, Srba, Ukrajinaca Čeha, Roma, Nemaca, Mađara i Rumuna koji zajedno žive u rumunskom Banatu.

 

Radni deo Seminara bio je izuzetno koristan sa stanovišta novih ideja i iskustava vezanih za promociju tradicionalne kulture kao i za neophodnost prekogranične saradnje.

 

Izvor: Škola plus Bela Crkva

 

Kategorije: Češka zajednica