INTERNI POZIV ZA STIPENDIRANJE STUDENATA IZ JEVREJSKE ZAJEDNICE SRBIJE U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

+100%-

INTERNI POZIV ZA STIPENDIRANJE STUDENATA IZ JEVREJSKE ZAJEDNICE SRBIJE U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje interni poziv za stipendiranje studenata iz jevrejske zajednice Srbije za školsku 2021/2022. godinu. Rok za podnošenje prijava  je 01.11.2021. godine .


Za prijavu po ovom pozivu potrebno je predati Molbu i popuniti Zahtev sa ličnim podacima i iste dostaviti sa potrebnom dokumentacijom koja je navedena u kriterijumima.


Kriterijume za konkurisanje možete pogledati na sledećem linku.


Zahtev sa ličnim podacima možete preuzeti na sledećem linku.

Ukupni iznos predviđenih sredstava za stipendiranje studenata u školskoj 2021/2022. godini iznosi 3.041.750,00 dinara i biće ravnomerno raspoređen prema broju studenata čije prijave budu ispunjavale uslove za isplatu stipendija.


Stipendije će se isplaćivati počev  od meseca  oktobra 2021, zaključno sa septembrom 2022.godine.


Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti neposredno u kancelariju Saveza, na adresu  Kneginje Ljubice 14, Beograd, ili putem pošte na adresu: Savez Jevrejskih opština Srbije , Kneginje Ljubice br. 14, POB 30, 11000 Beograd, sa naznakom: „Prijava za studentsku stipendiju u školskoj 2021/2022 godini (1.1./h)“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Odluka o raspisivanju poziva za stipendiranje studenata u školskoj 2021-2022.pdf

 

 

Izvor: SJO

Foto: opstinateslic.rs