Zatražena revizija Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

+100%-

Zatražena revizija Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

 

press-ugljanin-minU Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine juče je održana konferencija za medije na temu revizije Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Na konferenciji se medijima obratio predsedavajući Koordinacije, dr. Sulejman Ugljanin.

 

Izjava predsedavajućeg Koordinacije:

 

„Nacionalni saveti nacionalnih manjina pojedinačno ali, i udruženi kroz Koordinaciju suočavaju se sa mnogim problemima u radu, a što se najbolje pokazalo na primeru usvajanja Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Akcioni plan, u procesu izrade, nije uvrstio bitne predloge nacionalnih saveta nacionalnih manjina i u sebi ne sadrži ključne obaveze države Srbije prema nacionalnim manjinama.

 

Akcioni plan je usvojen u manjkavoj proceduri i nije razmatran od strane Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine koji čine predsednici svih nacionalnih saveta, šest ministara i predsednik Vlade. U Akcioni plan, takođe, nisu uvršteni predlozi nacionalnih manjina pristigli tokom javne rasprave.

 

Takav Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina je nelegitiman i potrebna je njegova revizija.

 

Koordinacija nacionalnih saveta zahteva:

  • Da Vlada Srbije donese odluku o reviziji postojećeg Akcionog plana za nacionalne manjine
  • Da Vlada Srbije osigura da predlozi i zahtevi Bošnjaka i drugih manjina budu adekvatno razmatrani i uvršteni u sadržinu novog Akcionog plana
  • Da se novim Akcionim planom jasno definišu aktivnosti koje država treba da učini u rešavanju problema manjina
  • Da se jasno utvrde nosioci aktivnosti u ime države
  • Da se tačno i precizno utvrde krajnji rokovi za završetak aktivnosti
  • Da se odrede potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti i izvori finansiranja
  • Da novi Akcioni plan dobije saglasnost Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine.

 

Koordinaciju i sve nacionalne savete posebno opterećuje i činjenica da zakoni koji regulišu pitanje nacionalnih manjina u Srbiji nemaju ni jednu obavezujuću normu niti kaznenu odredbu. Iz tih razloga nacionalne manjine nailaze na česte, nepremostive prepreke u komunikaciji sa državnim organima, lokalnim samoupravama i drugim institucijama i organizacijama.

 

Uzimajući u obzir prethodno, Koordinaciji i nacionalnim savetima  pojedinačno je potrebna stručna, finansijska i organizaciona podrška za delotvorno učešće u procesu realizacije i praćenja Akcionog plana za nacionalne manjine.

 

U skladu sa navedenim, Koordinacija je uputila zahtev za hitan sastanak sa ministarkom državne uprave i lokalne samouprave.“

 

 

Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće

 

 

Kategorije: Sedam dana