OBEZBEDITI VEĆU PODRŠKU NASTAVI NACIONALNIH MANJINA

+100%-

OBEZBEDITI VEĆU PODRŠKU NASTAVI NACIONALNIH MANJINA

Obezbediti veću podršku nastavi nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama, ali i na fakultetima u okviru Strategije obrazovanja do 2030. godine, samo su neki od predloga koji su se mogli čuti na skupu “Društveni dijalog u vezi sa Predlogom strategije obrazovanja 2030”, održanom u Beogradu 15.marta 2021.godine.

Suzana Kujundžić Ostojić predsednica Nacionalnog saveta Bunjevaca navela je da kod dve trećine svih nacionalnih saveta u Srbiji đaci pohađaju nastavu na srpskom jeziku uz izborni predmet sa elementima nacionalne kulture. Ona je istakla da izborni predmet sa elementima nacionalne kulture ima nepovoljan položaj u osnovnoj, a još nepovoljniji u srednjoj školi jer spada u kategoriju fakultativnih izbornih predmeta. “To znači da đaci mogu, ali i ne moraju da ga izaberu. Taj predmet se ne ocenjuje. Treba razmisliti kako podržati takvu nastavu”, navela je ona.

Sa Suzanom Kujundžić Ostojić  se složila i predstavnica Nacionalnog saveta Makedonaca koja je rekla da ukoliko je u strategiji predviđeno da srednja škola postaje obavezna, onda bi i predmet sa elementima nacionalne kulture trebao da bude obavezan izborni, da bude vidljiviji.

Elvira Ðekić iz Bošnjačkog nacionalno vjeća kaže da se nastava u školama u Srbiji koje pohađaju učenici te nacionalne manjine odvija na bosanskom jeziku, a da samo u pojedinim mestima, gde nije mogla da se izvodi celokupna nastava imaju predmet nacionalni jezik sa elementima nacionalne kulture. Ona je navela da od oko 45.000 učenika koji prate nastavu na jezicima manjina, Bošnjaci imaju veliki udeo i da oko 18.000 dece pohađa nastavu u potpunosti na bosanskom jeziku.  Napominje da problem predstavlja to što nema studijskih programa za bosanski jezik i da je inicijativa Bošnjačkog nacionalnog veća da se formira takav departman na nekom od državnih fakulteta.

Ministar prosvete Branko Ružić ukazao je da se nastava za đake nacionalnih manjina obavlja kroz tri modaliteta. Prvi modalitet je celokupno obrazovanje na srpskom uz mogućnost pohađanja izbornog predmeta, programa maternji jezik i govor sa elementima kulture nacionalnih manjina. Drugi modalitet je celokupno obrazovanje na jednom od osam jezika nacionalnih manjina – albanske, bošnjačke, bugarske, mađarske, rumunske, rusinske, slovačke, hrvatske. Treći modalitet je dvojezično obrazovanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalne manjine. On je rekao da Filozofski fakultet u Novom Sadu od osnivanja realizuje studijske programe na jezicima nacionalnih manjina, a Univerzitet u Beogradu za jezike koji su manjinski albanski, bugarski, makedonski, nemački, rumunski, slovenački. Kako kaže Strategija razvoja obrazovanja predvidela je dalje unapređivanje obrazovanja nastavnika na maternjem jeziku putem akreditacije studijskih programa na fakultetima za obrazovanje nastavnika na jeziku nacionalne manjine, razvijanje studijskih programa za srpski kao nematernji jezik i srpski kao strani jezik.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordane Čomić, navela je da istekom strategije o kojoj se danas razgovara poćiće u prvi razred deca koja danas nisu u planu, a deca koja će završiti srednju školu danas su peti razred. “Za njih radimo danas. Nije ovde samo reč kakav kavalitet obrazovanja treba da imaju nacionalne manjine, ovde je reč o našem zajedničkom razvoju. Nema razvoja za većinu ako u dijalogu nismo razumeli šta to kao razvoj našeg društva vide pripadnici nacionalnih manjina”, istakla je ona. Podseća da razvoj jednog društva počinje kada ljudi počinju da sade drveće, a znaju da u hladu tog drveća neće uživati.

 

Izvor: indeksonline.rs

Foto: indeksonline.rs