ODRŽAN SASTANAK SA KOORDINATORIMA PROJEKATA PODRŽANIH OD STRANE BNV

+100%-

ODRŽAN SASTANAK SA KOORDINATORIMA PROJEKATA PODRŽANIH OD STRANE BNV

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dr. Jasmina Curić i predsjednik Izvršnog odbora Vijeća, dr. Fahrudin Mavrić sastali su se 3. decembra 2021. godina sa kordinatorima za realizaciju projekata koji su u 2021. godini dobili sredstava po Javnom konkursu BNV.


Na sastanku se govorilo o realizovanim projektima, kao i o projektima čija je realizacija u toku gdje su dobitnici imali priluku da bliže upoznaju prisutne o rezultatima projekata koji su iz oblasti obrazovanja, kulture i službene upotrebe jezika i pisma.


Bošnjačko nacionalno vijeće je 05.februara 2021. godine raspisalo Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka.


Na javni konkurs pristiglo je ukupno 52 prijave, a Bošnjačko nacionalno vijeće podržalo je 22 projekta, od kojih će se sprovesti 21 do početka naredne godine.


U toku današnjeg razgovora dogovoreno je da će pojedinačno svaki kordinator projekta imati priliku da prezentuje svoj projekat javnosti kako kroz javne promocije tako i kroz internet medije Vijeća.


Neki od projekata, kao što je projekat koji nosi naziv „Pričajmo priče“ od velikog je značaja jer je namijenjen za dječiji uzrast i daje akcenat na značaj priča na bosanskom jeziku. Dok su neki projekti poput projekata Nišani – kulturna baština Sandžaka“ i „Islamska epigrafika Sandžaka u svjetlu nišana“ našli poveznicu jer su obrađivali istu temu iz dva različita ugla te je time obogatili. Projekat „Promocija nastave na bosanskom jeziku“ koji je bio objavljen u medijima, kao i projekat „Moje pravo na službenu upotrebu jezika i pisma“ čija je realizacija u toku a koji će također biti predstavljen kroz medije je značajan za javnost. Projekat „Bošnjak u Srbiji“ realizovat će se u vidu aplikacije koja će olakšati informisanje o osnovnim pravima Bošnjaka u Srbiji. Također i projekti za očuvanje kultrnog naslijeđa, kao što je projekat „Valorizacija i digitalizacija nepokretnog kulturnog naslijeđa Bošnjaka Sandžaka“ otvaraju polje daljeg istraživanja i značajni su za Bošnjake na ovim prostorima, kao i ostali projekti koji su izloženi na sastanku, otvaraju nove teme na kojima će se raditi i narednih godina.


Vijeće je ponosno i što je ovim konkursom podržalo više književnika iz Sandžaka koji će promovisati kroz objavljene knjige kulturu i život Bošnjaka na ovim prostorima, kao i što je podržalo značajne likovne kolonije sa dugom tradicijom postojanja na ovim prostorima.


U narednom periodu, na sajtu, jutjub kanalu i društvenim mrežama Bošnjačkog nacionalnog vijeća, biće predstavljeni projekti koji su do sada realizovani.

 

 

Izvor: BNV

Foto: BNV