Paunović i Janošević o položaju vlaške nacionalne manjine

+100%-

U sedištu Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, danas je održan sastanak direktorke Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzane Paunović sa predsednikom Novicom Janoševićem i rukovodstvom ovog nacionalnog saveta.

 

Paunović je istakla da je u prethodnom periodu dosta toga urađeno na unapređenju položaja svih nacionalnih manjina, pa i vlaške, navodeći da će prava svih manjina u Srbiji biti još bolje zaštićena.

 

„Vlada Srbije ima najviše standarde za poštovanje prava i sloboda nacionalnih manjina koje žive u Srbiji i nastaviće posvećeno da radi na sprovođenju usvojenih zakona. Tu pre svega mislim na Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma“, rekla je Paunović.

 

Da Vlada Srbije sprovodi jasnu i održivu politiku unapređenja položaja svih pripadnika nacionalnih manjina koji žive u našoj zemlji potvrđuju  izveštaji Evropske komisije kao i brojnih ekspertskih misija koje su u prethodnom periodu posećivale Srbiju, navela je Paunović.

 

Paunović kaže da se sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina zajedno radi na rešavanju različitih pitanja, od ostvarivanja prava na obrazovanje, službenu upotrebu jeziku i pisma, informisanje i očuvanje kulturnog identiteta.

 

Paunović je najavila da će od jeseni biti održan set obuka za nacionalne savete koje će se odnositi na finansijsko poslovanje samih saveta, a sve u cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti rada nacionalnih saveta, posebno u pogledu upotrebe sredstava doznačenih iz budžeta Republike Srbije.

 

Predsednik nacionalnog saveta Novica Janošević se zahvalio direktorki Paunović na nesebičnom trudu i zalaganju da se poštuju prava pripadnika vlaške nacionalne manjine.

 

Janošević je informisao Paunović o radu Saveta i istakao potrebu za većom finansijskom podrškom za rad Nacionalnog saveta za potrebe obezbeđivanja kulturnih događaja i informisanja na vlaškom govoru.

 

Kako Janošević navodi, postoji potreba i za jačanjem sopstvenih kapaciteta vlaškog nacionalnog saveta kroz saradnju sa drugim nacionalnim savetima, državnim organima i naročito lokalnim samoupravama u kojima žive pripadnici ove manjine. Istakao je da je za pripadnike vlaške nacionalne manjine Srbija matična država i da pripadnici ove manjine žele da daju pun doprinos u daljem razvoju države u kojoj svi zajedno živimo.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava