Paunović: Vlada posvećena ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjina

+100%-

Paunović: Vlada posvećena ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjina

Obraćajući se na sednici skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, koja je održana u Pančevu 15. novembra 2019. godine, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović, istakla je da je unapređen zakonodavni okvir koji se odnosi na manjinsku politiku, a značajni rezultati su postignuti i na polju službene upotrebe jezika i pisma i u ličnom i statusnom položaju pripadnika nacionalnih manjina.

 

Paunović je rekla da je Vlada Srbije posvećena ostvarivanju prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina, dodajući da se time unapređuje položaj manjina u svim životno važnim segmentima.

 

Srbija je članica dva evropska međunarodna ugovora kojima se reguliše oblast zaštite nacionalnih manjina i to Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, podsetila je Paunović.

 

Paunović je navela da Srbija redovno podnosi izveštaje o sprovođenju međunarodnih ugovora, ističući da su do sada podneta po četiri izveštaja za oba ugovora.

 

Usvajanjem Akcionog plana za ostvarivanje prava manjina uspostavljen je mehanizam za potpunu implementaciju zakonodavnog okvira, kao i mehanizam za merenje napretka na polju ostvarivanja prava nacionalnih manjina koje žive u našoj zemlji, dodala je Paunović.

 

Kako je navela, u realizaciju ovog akcionog plana uključeno je 77 organa i institucija, više od 50 lokalnih samouprava, saveti za međunacionalne odnose i nacionalni saveti nacionalnih manjina, koji su sami odbarali način na koji će biti uključeni u proces.

 

– Na osnovu 1074 priloga nosilaca aktivnosti, koliko je do sada prikupljeno, bilo je svega 6 komentara, što govori u prilog o tome do koje mere je proces bio transparentan i inkluzivan, zaključila je Paunović.

 

Paunović je najavila da će se javno predstavljanje 12. izveštaja o sprovođenju AP za manjine održati 29. novembra, te da je u toku prikupljanje priloga za 13. izveštaj.

 

Prema njenim rečima, tokom oktobra i novembra meseca održane su obuke koje su omogućile nacionalnim savetima detaljno upoznavanje sa pravnim okvirom za finansijsko poslovanje i izveštavanje, programsko budžetiranje, postupak i način donošenja finansijskog plana.

 

Za potrebe obuka izrađen je i Vodič za finansijsko poslovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa primerima modela odluka i finansijskih planova koji će umnogome pomoći nacionalnim savetima kada je reč o finansijskom poslovanju, ocenila je direktorka Kancelarije.

 

Pored Paunović, na sednici su se obratili Jasmina Karanac, predsednica skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Saša Pavlov, gradonačelnik Grada Pančeva, Džon Klejton, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, Ivana Antić, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Dragana Vujkov, ispred Kancelarije zaštitnika građana i Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.