Poziv mladim stručnjacima za Akademiju Interetničkog, Interkulturalnog i Interkonfesionalnog dijaloga

+100%-

Poziv mladim stručnjacima za Akademiju Interetničkog, Interkulturalnog i Interkonfesionalnog dijaloga

Forum za etničke odnose, u saradnji sa Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP), i „ERMA“ programom, Sarajevo-Forli, uz podršku Ambasade Republike Bugarske u Beogradu, sprovodi obuku za mlade stručnjake – istraživače u oblasti Interetničkog, interkulturalnog i interkonfesionalnog dijaloga.  

 

U obuci će biti uključeno do 14 (četrnaest) mladih stručnjaka – istraživača. Obuka će se odvijati u Beogradu i Aranđelovcu, od 11-15. aprila 2018. godine.

 

Obuka za mlade istraživače i analitičare je organizovana kroz četiri klastera, i to:

 

–         Metodologija istraživanja – usvajanje istraživačkih metoda koje se koriste pri terenskom radu, analizi dokumenata i medijskih izveštavanja, pri obavljanju intervjua i fokus grupa

–         Pravni i institucionalni okvir manjinske politike i razvoja interetničke, interkulturalne i interkonfesionalne saradnje

–         Integrativne politike i društvena uključenost

–         Studije slučaja: Ukrajina, Bliski istok, Kipar, bivša Jugoslavija, Srbija i Kosovo.

 

Rok za prijavu: 17.3.2018.

 

Detaljnije o načinu apliciranja na sajtu Foruma za etničke odnose.

 

Kategorije: Arhiva