Sastanak Tanje Miščević i predstavnika Nacionalnog saveta Roma

+100%-

Sastanak Tanje Miščević i predstavnika Nacionalnog saveta Roma

 

Na današnjem sastanku koji je održan u Vladi Rebuplike Srbije, sa šeficom Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Tanjom Miščević, u ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine prisustvovali su predsednik, Tefik Ramadanović, predsednik IO, Miloš Paunković, i zamenik predsednika IO, Dragan Ristić.

 

Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije, govorila je o važnosti zajedničkog delovanja Tima koji ona vodi i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, kao institucije koja je najvažnija u zemlji, kada je reč romskoj nacionalnoj manjini. Veoma mi je važno da u Vama imamo ozbiljnog partnera koji će svojim predlozima i aktivnostima dati važan doprinos za sve zadatke koji su pred nama, posebno kada su u pitanju pregovaračke platforme 23, 24, 19 i 10 koje se direktno tiču položaja manjina, pre svega romske zajednice – istakla je ona. Početkom sledeće godine očekuje nas ozbiljan posao, radićemo na izmenama i dopunama Akcionog plana za nacionalne manjine i u ovom poslu očekujem ozbiljnu pomoć od svih Nacionalnih saveta – dodala je Miščević. Upoznata sam sa svim problemima romskog stanovništva u Srbiji. Potpuno se slažem sa konstatacijom Marte Garsijie Fidalgo iz Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovora o proširenju Evropske komisije, koja je rekla na četvrtom Seminaru o socijalnoj uključenosti Roma i Romkinja u Republici Srbji, da je najveći problem romske zajednice, obrazovanje i zapošljavanje. Ministartsvo prosvete ima na raspolaganju više od 4. miliona evra za potrebe unapređivanje obrazovanja. Moramo da iskoristimo jedan deo tih sredstava za osnaživanje i inkluziju romske zajednice u obrazovni sistem.

 

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Tefik Ramadanović, zahvalio se Tanji Miščević na prijemu i rekao da je njegov zadatak, kao i svih članova Nacionalnog saveta, da budu partneri Vladi Republike Srbije, posebno u ovom delu oko pregovaranja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Možete biti sigurni da ćete u nama imati ozbiljnog partnera. Naša namera je da pomognemo Srbiji da što pre postane članica Evropske unije – kazao je on.

 

 

Miloš Paunković, predsednik IO Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, složio se sa rečima predsednika Ramadanovića i dodao da je zapošljavanje trenutno najveći problem sa kojim se romska zajednica svakodnevno sreće. Često puta ističem da se Romi i Romkinje nalaze u začaranom krugu siromaštva. Nisu obrazovani zato što su siromašni, a siromašni su zato što su neobrazovani – rekao je Paunković.

 

Vrlo sam suzdržan kada govorim o postignutim rezultatima u pogledu integracije romske zajednice u Srbiji – rekao je Dragan Ristić, zamenik predsednika IO Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Ristić se osvrnuo na bogatu kulturnu baštinu romske zajednice, koja po njegovim rečima treba da bude najveći romski bred, jer zahvaljuči tome integracija ove nacionalne zajednice može da ide samo uzlaznom putanjom. Država Srbija ima sjajne zakone, razna strateška dokumenta i akcione planove, u čijem kreiranju je učestvovao i Nacionalni savet Roma. Evidentni su problemi u implementaciji, jer neka ministarstva i ministri prosto ne žele da sarađuju sa Nacionalnim savetom. Postoji određena barijera, na republičkom i lokalnom novou – rekao je on. Ristić je na kraju ovog sastanka istakao da je „edukacija većine“ vrlo važna i zahtevaće da aktivnosti koje će pratiti ovu meru, obavezno budu sastavni deo operativnih zaključaka, predloženih na Seminaru za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, a koji će uskoro biti poslati Evropskoj komisiji.

 

 

U narednom periodu očekuje se zajednički sastanak na kome će biti prisuti, ministar za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima, i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Govoriće se o sakupljačima sekundarnih sirovina u nameri da se ova lica uvedu u institucijalni sistem.

 

Izvor: Nacionalni savet romske nacionalne manjine

Foto: Nacionalni savet romske nacionalne manjine