Uspešno sprovođenje Akcionog plana protiv diskriminacije

+100%-

Uspešno sprovođenje Akcionog plana protiv diskriminacije

 

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović ocenila je danas da se Akcioni plan za praćenje realizacije Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije uspešno sprovodi i da se svakodnevno jačaju kapaciteti za njegovo sprovođenje.

 

Paunović je u obraćanju učesnicima obuke za predstavnike organizacija civilnog društva o ovoj temi istakla da je Vlada potpuno posvećena unapređenju stanja ljudskih prava u Srbiji.

 

Ona je dodala da je država, formiranjem Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije, pokazala jasnu opredeljenost da prati kako se mere iz ovog plana sprovode u praksi.

 

Savet aktivno prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti i poštovanju predviđenih rokova, objasnila je Paunović i dodala da mehanizam praćenja implementacije Akcionog plana sadrži i sistem ranog upozoravanja na izazove u izvršenju mera, kako ovaj dokument ne bi ostao samo slovo na papiru.

 

Prema njenim rečima, u cilju održavanja kontinuiteta u praćenju aktivnosti u realizaciji Akcionog plana, u resornim ministarstvima imenovane su kontakt osobe zadužene za unos promena tokom implementacije planiranih aktivnosti.

 

Pomenute kontakt osobe su u decembru 2015. godine završile obuke prema programu Kancelarije za ljudska i manjinska prava, s ciljem obezbeđivanja efikasnijeg procesa izveštavanja i podizanja kvaliteta budućih izveštaja, podsetila je ona.

 

Takođe, kako je dodala, u proces praćenja Akcionog plana uključene su i jedinice lokalne samouprave.

 

Savet je usvojio prvi izveštaj o realizaciji ovog plana, a na osnovu njega može se steći jasan uvid u realizaciju mera, koliko je sredstava utrošeno i ko su nosioci odgovornosti za realizovane aktivnosti, precizirala je Paunović.

 

Ona je najavila da je drugi izveštaj o realizaciji Akcionog plana u pripremi i da će biti predstavljen na narednoj sednici Saveta.

 

U toku ove nedelje održane su tri obuke koje, kao krajnji ishod, doprinose unapređenju ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije u društvu.

 

Prva obuka za predstavnike organizacija civilnog društva održana je 9. i 10. maja u cilju jačanja njihovih kapaciteta za praćenje realizacije Akcionog plana.

 

Obuku je podržala Misija OEBS-a u Beogradu, a ovo je bila druga grupa organizacija civilnog društva koje su učestvovale u obuci.

 

obuke_maj_antidiskriminacija_2

 

Predstavnici organizacija civilnog društva su tom prilikom diskutovali o modelima svog učešća u praćenju sprovođenja Akcionog plana, pri čemu će njihovi predlozi biti razmotreni u cilju unapređenja postojećeg mehanizma monitoringa i izveštavanja.

 

U Kancelariji za ljudska i manjinska prava, tokom 10. i 11. maja, održana je druga obuka u skladu sa sprovođenjem mera Akcionog plana, a u vezi sa pružanjem profesionalne obuke za predstavnike MUP-a na temu zabrane diskriminacije.

 

Obuka se realizuje u okviru EU tvining projekta „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“, koji finansira EU (IPA 2013), a sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Institutom za ljudska prava „Ludvig Bolcman“ iz Austrije i Kancelarijom za nacionalne manjine Slovenije.

 

U okviru istog projekta, Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizuje danas i sutra obuku za predstavnike policije na temu „Liderstva i antidiskriminacije“, koja je od velikog značaja za svakodnevni rad policijskih službenika.

 

Sve ove aktivnosti pokazuju rešenost Kancelarije za ljudska i manjinska prava da aktivno učestvuje u sprovođenju mera Akcionog plana koje se odnose na prevenciju i zaštitu od diskriminacije.

 

Kategorije: Sedam dana