ČOMIĆ: CIVILNO DRUŠTVO VERUJE INSTITUCIJAMA KOLIKO ONE TO ZASLUŽUJU

+100%-

ČOMIĆ: CIVILNO DRUŠTVO VERUJE INSTITUCIJAMA KOLIKO ONE TO ZASLUŽUJU

Jablanički upravni okrug posetila je Gordana Čomić, ministarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i održala sastanak 17. novembra 2021. godine, u velikoj sali Jablaničkog upravnog okruga u Leskovcu,  sa predstavnicima lokalnih samouprava okruga, nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad… Tema razgovora su problemi koje imaju nacionalne manjine i izrada strategije praćenja ispunjenja prava koja manjine imaju. Ministarka Čomić podseća na izveštaj Evropske komisije u kojoj se kaže da Srbija ostvaruje napredak u vladavini prava i da, iako se to ne pojavljuje u izveštajima, preporučuje svim zemljama članicama da odobre Srbiji otvaranje klastera 3 i 4 na međuvladinoj konferenciji u decembru.„Taj rezultat je u velikoj meri rezultat rada lokalnih samouprava. Mi smo u ranijim posetama loklanim samoupravama zaključili da imamo dobre zakone koji se ne primenjuju. Sada brišemo taj drugi deo rečenice, obavljen je taj posao, kao i ceo plan ministarstva i 19. novembra u skupštini ćemo podneti izveštaj i plan rada za sledeću godinu. Planirano smo ispunili, a strategija za podsticajno okruženje za civilno društvo, revidirana strategija za uključenje Roma, strategija protiv diskriminacije, akcioni plan za nacionalne manjine su spremne za usvajanje na Vladi Republike Srbije. U Leskovcu razgovaramo o našim nalazima tokom prethodnih poseta sa dve nove teme, a to je održivi razvoj, odnosno kako da uspostavimo rutinski stalni Srbija razogava dijalog o tome kako želimo da Srbija izgleda 2030. godine i da razgovaramo o učešću lokalne samouprave o budućoj izradi strategije o ljudskim pravima koji imamo nameru da donesemo do kraja 2020. godine.“Ministarka Čomić je najavila i rad na stanju ljudskih prava u Jablaničkom okrugu, tako što će najpre svi zaduženi u okrugu koji se bave ljudskim pravima dobiti upitnik iz koga bi smo saznali šta ljudi koji ovde žive misle o tom pitanju.

„Pretpostavljam da ćemo krajem februara imati prvi zaokružen obrađen uzorak sa dobijenim upitnicima od svih lokalnih samouprava.“Ministarka ima utisak i da civilno društvo veruje inistitucijama u meri u kojoj te institucije zaslužuju.

„Moj stav o radu civilnog društva je da to nije pitanje poverenja, nego je to pitanje uređenog odnosa. Nema demokratije u nijednom društvu bez učešća civilnog društva. Da li sudska, izvršna ili bilo koja druga vlast to prihvata kao činjenicu, na to je demokratija neosteljiva. Civilno društvo treba da učestvuje i sarađuje sa ministarstvom, iako deo civilnog društva to ne želi. To je njihovo pravo, ali oni postavljaju ultimatume za koje smatraju da mi možemo da ih ispunimo, da bi oni onda razmislili da li će učestvovati u, recimo, izradi strategije civilnog društva. To jeste njihovo pravo, a naša obaveza je da gradimo prostor u kojem će oni odlučiti, takođe samostalno, da ipak budu deo dijaloga.“

 

 

Izvor: jugpress.com

Foto: al jaazera