DANI GRČKE KULTURE – BEOGRAD

+100%-

DANI GRČKE KULTURE – BEOGRAD

Dana 07. novembra.2021. godine u organizaciji Fondacije grčke nacionalne manjine u Srbiji i Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine, održana je Svečana akademija Fondacije grčke nacionalne manjine u Srbiji. Kulturna manifestacija je održana u amfiteatru Gradske opštine Stari grad u Beogradu. Manifestaciju je pozdravio g-din Radoslav Marjanović, predsednik Gradske opštine Stari grad, koji se prigodnom rečju obaratio svim prisutnima i pozdravio nedavno potpisan protokol o saradnji sa Nacionalnim savetom grčke nacionalne manjine. U pozdravnoj reči Petar Rodifcis-Nađa, predsednika nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine, istakao je zahvalnost svima koji su doprineli da se realizuje kulturna manifestacija’’Dani grčke kulture’’ u Beogradu. Takođe je podsetio, da je Nacionalni savet grčke nacionalne manjine bio osnovan upravo u ovom amfiteatru aprila 2004 godine, te se saradnja sa gradskom opštinom Stari grad samo nastavlja. U to ime, predata je Gradskoj opštini Stari grad, zastavica Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine, a predsedniku gradske optine, g-dinu Radoslavu Marjanoviću, simbolično je dat plod nara.Među zvanicama bile su prisutne g-đa Katerina Repti, prva savetnica ambasadora Republike Grčke u Beogradu, kao i g-ca Nefeli Paputsaki, dirigent hora ‘’Helenofonija’’ Helenske fondacije za kulturu u Beogradu i lice za kulturu pri ambasadi Republike Grčke u Beogradu. Takođe bili su prisutni i članovi Nacionaog saveta grčke nacionalne manjine, pripadnici grčke zajednice iz Beograda, studenti Filološkog fakulteta u Beogradu, kao i drugi uvaženi gosti.Predsednik Nacionanog saveta grčke nacionalne manjine, Petar Rodifcis-Nađ, uručio je g-đi Katerini Repti, zastavicu Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine u Srbiji, a potom se ona upisala u knjigu utisaka. Takođe bili su prisutni i članovi Nacionaog saveta grčke nacionalne manjine, pripadnici grčke zajednice iz Beograda i Novog Sada, studenti Filološkog fakulteta u Beogradu, kao i drugi uvaženi gosti.Iz pozdravne reči Petra Rodifcis-Nađa:

‘’Izložbena postavka je jedinstvena, jer se po prvi put u Srbiji, na ovakav izložbeni način, podseća na heroje i heroine grčke revolucije 1821 godine. Na 35 izložbenih panoa moguće je videti 32 lika grčkih heroja i heroina i dva srpska, uz imena i ostalih srpskih boraca iz Crne Gore, koji su učestvovali u grčkoj revoluciji. Izložba ima i edukativni karakter i moguće je videti hronologiju najvažnijih revolucionarnih događaja, koji su doveli do sticanja nezavisnosti 1830 godine.


Kao datum početka rata za nezavisnost računa se 25. mart 1821. godine, kada je patrijarh grada Patrasa, Germanos, blagoslovio zastavu ustanika u manastiru Velika Lavra, na Peloponezu. Prilike koje su dovele do podizanja oružanog ustanka protiv Turaka, najvećim delom su plod težnji Grka iz dijaspore, a kao vesnika borbe za nezavisnost, osnovano je tajno Društvo prijatelja ili Filiki Heterija, 1814 godine u Odesi. Grci su bili hrišćanski podanici otomanske imperije, kojoj je bilo najvažnije da se redovno plaća porez. Grčkim crkvama je bilo zabranjeno da zvone, a napade na turke su izvodili KLEFTI, kao hajduci u Srbiji.


Francuska revolucija i dolazak Napoleona na vlast, probudili su nacionalnu svest kod Grka, da započnu borbu za nezavisnost, koju je predvodio grčki revolucionar i pesnik, Riga od Fere.Ustanički povik „Sloboda ili smrt“ postao je moto revolucije, koja je trajala do 1829. godine.


Grčka nezavisnost je bila ustanovljena 1822 godine na Narodnoj skupštini u Epidauru, da bi u februaru 1830. godine, potpisivanjem Londonskog protokola, stekla međunarodno priznatu nezavisnost i državnost. Dobijanjem državnosti, velike sile su odlučile da će Grčka biti nasledna monarhija, te je na presto 1832. godine postavljen bavarski princ Oton Prvi, do 1862 godine, kada je morao da napusti zemlju, a pod zapadno-evropskim političkim i vojnim uticajem, počela je da se stvara moderna Grčka država.


U čast obeležavanja grčkog praznika, ove godine, Republika Srbija je bila uputila pozdravno pismo predsedniku Republike Grčke, a grad Beograd je bio osvetljen u bojama grčke zastave :Most na Adi, Brankov most, Palata Albanija, Dom Narodne skupštine, fontana na Slaviji i Kula Nebojša.’’

 

Izvor: NSGNM/facebook.com

Foto: NSGNM/facebook.com