Dvorac Hluboká na Belocrkvanskom karnevalu

+100%-

Nacionalni savet češke nacionalne manjine na Belocrkvanskom karnevalu predstavio se eksponatom jednog od najlepših dvoraca Hluboka na Vltavi.

 

Zamak Hluboka proglašen je nacionalnim spomenikom kulture Češke Republike. Izgrađen je u drugoj polovini 13. veka. Njegov izgled menjao se tokom renesanse baroka, a današnji izgled je dobio u 19. veku, kada je Johann Adolf von Švarcenberg II naredio obnovu dvorca u romantičnom stilu.

 

Eksponat je izradila akademska slikarka Tereza Stamenković, uz pomoć sina Luke i supruga Zorana.

 

“U saradnji sa lokalnom zajednicom i udruženjima Čeha u Srbiji, savet realizuje kvalitetne programe u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotreba jezika i pisma. Belocrkvanski karneval, kao najznačajnija turistička manifestacija u ovom delu Južnog Banata, svakako je dobra prilika da Nacionalni savet Čeha predstavi kulturno istorijske znamenitosti matice, a ujedno i upozna posetioce karnevala sa našom zajednicom”- rekla je predsednica Nacionalnog saveta Čeha Ljiiljana Stehlik.

 

Eksponat velelepnog Zamka Hluboka pobrao je sve simpatije publike, koji su koristili svaku priliku da ekponat fotografišu, što govori u prilog činjenici da se Nacionalni savet češke nacionalne manjine svaki put na Belocrkvanskom karnevalu predstavi novim i interesantnim sadržajem.

 

Izvor: Nacionalni savet Čeha

Kategorije: Češka zajednica