Jasna i održiva politika unapređenja položaja svih nacionalnih manjina

+100%-

Jasna i održiva politika unapređenja položaja svih nacionalnih manjina

 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić poručio je na sastanku sa predstavnicima Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, na kome je bilo o položaju vlaške nacionalne manjine u Srbiji i standardizaciji vlaškog jezika, da je Ministarstvo otvoreno za sve nacionalne savete i naglasio da Vlada Srbije sprovodi jasnu i održivu politiku unapređenja položaja svih nacionalnih manjina.

 

Ministar je podsetio je da je rad na izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u završnoj fazi i da očekuje da će rešenja koja će ti zakoni sadržati doprineti unapređenju ostvarivanja prava i sloboda nacionalnih manjina.

 

Predsednik nacionalnog saveta Radiša Dragojević je istakao potrebu za većom finansijskom podrškom za rad Nacionalnog saveta za potrebe obezbeđivanja kulturnih događaja, medija i informisanja na vlaškom govoru.

 

Ministar je skrenuo pažnju da su, nakon 15 godina, stvoreni uslovi za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, i da je javni konkurs otvoren do 20. oktobra 2017. godine.

 

Na kraju sastanka ministar je ponovio da svaka nacionalna manjina ima pravo na slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti i da se državni organi ni u buduće neće mešati u pitanja identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

 

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave