Konferencija o delotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu

+100%-

Konferencija o delotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu

U Beogradu je, 31. marta 2016 godine, u organizaciji Centra za istraživanje etniciteta i Fondacije za otvoreno društvo, održana Konferencija o delotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu. Učesnici konferencije su istakli da, iako je faktički položaj nacionalnih manjina uslovljen Ustavom i propisima, mogućnost da realno utiču na lične planove i društvene promene su suštinski pokazatelj kvaliteta života i integracije pripadnika nacionalnih manjina. U tom smislu, zaključeno je na konferenciji, zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti I javnim službama i zastupljenost njihovih političkih predstavnika u skupštinskim telima i drugim organima vlasti su, uz manjinsku samoupravu kulturnom autonomijom, ključne poluge pune integracije i suštinske ravnopravnosti nacionalnih manjina.

 

Više o konferenciji na linku www.ercbgd.org.rs/

Kategorije: Arhiva, Kratke Vesti