Predsedavajući Koordinacije manjina u Srbiji uputio pismo ministarki državne uprave

+100%-

Predsedavajući Koordinacije manjina u Srbiji uputio pismo ministarki državne uprave

 

press-ugljanin-minPredsjedavajući Koordinacije nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, dr. Sulejman Ugljanin uputio je danas pismo Ani Brnabić, ministarki državne uprave i lokalne samouprave. U pismu se između ostalog kaže:

 

„Na sastanku koji je održan na Vaš zahtjev, u petak, 21. oktobra 2016. godine u Beogradu, a kome su prisustvovali predstavnici svih nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, predstavnik Koordinacije, usmenim putem upoznao Vas je o zahtjevima Koordinacije. Ovim putem dostavljam Vam navedene zahtjeve pisanim putem. Nacionalna vijeća nacionalnih manjina pojedinačno, ali i udružena kroz Koordinaciju, suočavaju se sa mnogim problemima u svom radu i funkcionisanju.

 

U cilju rješavanja tih problema na obostranu korist i zadovoljstvo, kao ministarku resorno zaduženu za ovu oblast upoznajem Vas o sljedećim potrebama nacionalnih vijeća nacionalnih manjina:

 

  1. a) potrebom za organizacijom stručnih seminara za predstavnike i za stručnjake svih nacionalnih vijeća u cilju praćenja i sprovođenja manjinskog Akcionog plana
  2. b) potrebom za obezbjeđivanjem poslovnog prostora u Beogradu za održavanje sastanaka Koordinacije, rad stručnjaka Koordinacije te aktivnosti ovog tijela uopšte
  3. c) potrebom za finansiranjem troškova putovanja i boravka i stručnih timova nacionalnih vijeća i Koordinacije u Beogradu kao administrativnom centru države zbog međusobne udaljenosti sjedišta nacionalnih vijeća
  4. d) potrebom za uvažavanjem autoriteta legitimno izabranih predstavnika nacionalnih vijeća od strane lokalnih samouprava i državnih organa
  5. e) potrebom za institucionalizacijom Koordinacije i uvažavanjem ovog tijela od strane državnih organa kao jednog od ključnih faktora u procesu praćenja i realizacije manjinskog Akcionog plana.

 

U skladu sa gore iskazanim potrebama od Vas kao resorno zadužene ministarke, tražimo da zahtijevate od Vlade Republike Srbije:

 

  1. da se svakom nacionalnom vijeću u istom iznosu, zasebno obezbijede dodatna namjenska sredstva neophodna za praćenje i realizaciju Akcionog plana i aktivno učešće u radu Koordinacije kao zajedničkog tijela svih nacionalnih manjina;
  2. da se za finansiranje redovne djelatnosti nacionalnih vijeća nacionalnih manjina u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, opredijele sredstva u iznosu od 0,05% od ukupno planiranih sredstava u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu;
  3. da se osnuje budžetski fond za nacionalne manjine;
  4. da budžetski fond za nacionalne manjine bude uspostavljen kao posebno pravno lice sa godišnjim budžetom od 0,05% od ukupno planiranih sredstava u budžetu Republike Srbije.“

 

Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće

 

Kategorije: Arhiva, Sedam dana