Medalja predsedniku makedonskog nacionalnog saveta

+100%-

Medalja predsedniku makedonskog nacionalnog saveta

Na svečanoj ceremoniji u Ohridu, predsednik Republike Makedonije Đorđe Ivanov, odlikovao je četvoro Makedonaca iz dijaspore za njihov lični doprinos na promovisanju makedonskog identiteta, kulture i jezika.

makedonci-komsijske

 

Među laureatima je bio i predsednik makedonskog nacionalnog saveta, Borče Veličkovski, koji je sa ponosom primio ovo priznanje kao podstrek za dalji i još uspešniji rad.

 

Ova značajna medalja je jedan od osam najviših odlikovanja i priznanja u Makedoniji, koje na osnovu Zakona o dolikovanju i priznanjima Republike Makedonije dodeljuje predsednik države.

 

Ovakva i slična priznanja dodeljuju se na osnovu predloga Komisije za odlikovanja i priznanja predsednika Republike Makedonije, kao stalno radno telo predsednika makedonske države, sastavljena od predsednika države i 14 članova.

 

„Svi vi, živa ste veza Makedonije u svetu. Vi, uspešni pojedinci i organizacije u dijaspori. Vi ste naši ambasadori u oblastima kulture, umetnosti, obrazovanja, nauke“, izjavio je ovim povodom predsednik Makedonije Đorđe Ivanov.

 

Napominjemo, da je 2013. godine Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine dobio Povelju Republike Makedonije.

 

Izvor: Komšijske novosti