Nacionalni savet češke nacionalne manjine formirao stručne organe

+100%-

Nacionalni savet češke nacionalne manjine formirao stručne organe

Nacionalni savet češke nacionalne manjine dana 18.01.2019. na svojoj redovnoj sednici izabrao je stručne organe Saveta i to Odbor za obrazovanje, Odbor za kulturu, Odbor za obaveštavanje i Odbor za službenu upotrebu češkog jezika i pisma.

 

U skladu sa predlogom predsednice Nacionalnog saveta, Ljiljane Stehlik, izabrani su sledeći članovi Odbora:

 

Odbor za obrazovanje

 1. Ivana Razumenić, predsednica Odbora
 2. Zdenka Frumos, članica
 3. Jasmina Turturea, članica

 

Odbor za kulturu

 1. Ivana Ristić Hubert, predsednica Odbora
 2. Tereza Stamenković, članica
 3. Anton Stehlik, član
 4. Vencel Mizera, član

 

Odbor za obaveštavanje

 1. Nenad Jokanović, predsednik Odbora
 2. Igor Irović, član
 3. Uglješa Kuželka, član

 

Odbor za službenu upotrebu češkog jezika i pisma

 1. Boženka Stavrić, predsednica Odbora
 2. Karolina Ninku, članica
 3. Sanela Đurđević, članica
 4. Dragana Radović, članica i tehnička koordinatorka

 

Izvor: Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Kategorije: Češka zajednica