Održana druga sednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji

+100%-

Unapređenje položaja romske nacionalne zajednice u oblastima obrazovanja, zapošlјavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja bile su teme sednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, održane 24. aprila, a kojim predsedava potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.

 

„Započeli smo mnogo važnih aktivnosti, neke su već realizovane, dok su druge u toku. Radili smo na pobolјšanju stambenih uslova, po prvi put kao država potpisali sporazum o saradnji sa romskim nacionalnim savetom, postigli rezultate u oblasti obrazovanja i danas imamo više stotina romske omladine koja završava fakultete, imamo veći broj zdravstvenih medijatora, usvojili smo strategiju i akcioni plan. Ali, to nije dovolјno. Vlada Srbije posvećena je unapređenju položaja Roma i Romkinja u našem društvu i to je naš glavni cilј“, rekla je Mihajlovićeva.

 

Potpredsednica Vlade predstavila je članovima Koordinacionog tela inicijativu za ukidanje kvota za upis pripadnika romske zajednice na visoke škole i fakultete, koja je jednoglasno usvojena.

 

„Ako želimo da se izborimo sa diskriminacijom i predrasudama koje postoje u društvu, važno je da svim Romima i Romkinjama koji polože prijemni ispit omogućimo da upišu fakultete. Na taj način dugoročno doprinosimo većoj inkluziji romske zajednice u društvo čiji su ravnopravni članovi“, rekla je Mihajlovićeva.

 

Tefik Ramadanović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, zahvalio se potpredsednici Vlade na dosadašnjem zalaganju i trudu da se položaj Roma i Romkinja u Srbiji popravi.

 

„Nacionalni savet prepoznaje Vladu Srbije kao najznačajnijeg partnera u nastojanjima da smanjimo diskriminaciju i stereotipe koji postoje prema Romima. Daćemo pun doprinos da se položaj naše manjine popravi. Inicijativa za ukidanje kvota za upis na visoke škole predstavlјa veliki korak napred, da sva naša deca koja žele da uče imaju mogućnost za to“, rekao je Ramadanović.

 

Direktorka Kancelarije za lјudska i manjinska prava Suzana Paunović i šefica Pregovaračkog tima za pristupanje EU Tanja Miščević složile su se da je sednica veoma važna za dalјi proces unapređenja položaja romske zajednice u Srbiji, ali i naredne korake u pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

 

Sednici Koordinacionog tela prisustvovali su i predstavnici ministarstava finansija, zdravlјa, državne uprave i lokalne samouprave, pravde, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tima UN za lјudska prava, Tima za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva, Delegacije EU u Srbiji, kao i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice.

 

Izvor: Nacionalni savet romske nacionalne manjine

 

Kategorije: Romska zajednica