Romska partija pita kako se troši novac namenjen integraciji Roma

+100%-

Romska partija pita kako se troši novac namenjen integraciji Roma

Povodom aktivnosti vezanih za pranje novca Romska partija saopštila je da podržavamo kontrolu, ali i pitala gde je novac namenjen integraciji Roma.

Foto: Aleksandar Veljković