Sastanak predstavnika OEBS-a i Nacionalnog saveta Vlaha

+100%-

U Petrovcu na Mlavi održan je sastanak na kome su ispred OEBS-a bili prisutni Jan Bankroft i Milica Rodić – department za demokratizaciju, dok su njihovi sagovornici bili predsednik Nacionalnog saveta Vlaha Novica Janošević i predsednik Izvršnog odbora NSV Radiša Dragojević.

 

Na sastanku se razgovaralo o prioritetnim aktivnostima Nacionalnog saveta Vlaha u tekućoj godini, zatim o planovima saradnje sa ostalim nacionalnim savetima nacionalnih manjina, individualno ili u sklopu koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, planovima za delatnosti u okviru Republičkog saveta nacionalnih manjina, o evaluaciji donete strategije za kulturu NSV-a, kao i merama neophodnim da bi se osnažio i poboljšao kvalitet aktivnosti koje NSV sprovodi.

 

Izvor: www.tpknews.com

Kategorije: Vlaška zajednica