Za kvalitetnu nastavu na bosanskom jeziku u Sandžaku

+100%-

Za kvalitetnu nastavu na bosanskom jeziku u Sandžaku

 

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas su prisustvovali sjednici aktiva direktora novopazarskih srednjih škola koji je održan povodom priprema za početak izvođenja nastave na bosanskom jeziku u školskoj 2017/2018. godine.

 

Na sastanku je razgovarano o nedostajućim udžbenicima, školskoj evidenciji za srednje škole za nastavu na bosanskom jeziku kao i svim drugima pitanjima bitnim za kvalitetno izvođenje nastave na bosanskom jeziku. Potpredsjednik Vijeća Esad Džudžo je istakao da postoje svi sistemski i zakonski uslovi za nesmetano odvijanje nastave na bosanskom jeziku u srednjim školama u Sandžaku te da je nedavno obezbjeđena i dvojezična školska evidencija.

 

Učesnici sastanka su se usaglasili da je zajednički cilj kvalitetno i nesmetano odvijanje nastave na bosanskom jeziku u srednjim školama u Sandžaku. Aktivu su prisustvovali direktori novopazarskih srednjih škola i to Iso Ćorović, Sead Ljajić, Šerifa Preljević, Meho Camović i Nermin Dražanin kao predstavnici novopazarske Gradske uprave, Ulfeta Demčović i Esmir Muratović. Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća na sastanku su bili Esad Džudžo, potpredsjednik zadužen za obrazovanje, doc. dr. Hasim Mekić, predsjednik Izvršnog odbora Vijeća i Amila Ćosović, stručni saradnik BNV.

 

Osnovno obrazovanje na bosanskom jeziku ove godine završilo je 1.568 učenika koji su svoj završni ispit po prvi put polagali na bosanskom jeziku. Upis u srednje škole je obavljen početkom jula mjeseca, a devet srednjih škola u Sandžaku su svojim planovima upisa za školsku 2017/2018. godinu predvidjele odjeljenja na bosanskom jeziku. U školskoj 2017/2018. godini nastavu na bosanskom jeziku je pohađalo 14 545 predškolaca i učenika osnovnih i srednjih škola, što je ukupno iznosilo 86% djece školskog uzrasta u Sandžaku koja su bošnjačke nacionalnosti.

 

Izvor: BNV