Održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

+100%-

Održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća održali su 1. augusta sastanak sa rukovodstvom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu sa ciljem realizacije Memoranduma o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na bosanskom jeziku.

2016-08-01-1024x576Memorandumom je predviđeno da, 29 naslova nedostajućih udžbenika i dodataka udžbenicima na bosanskom jeziku, izradi i štampa javni izdavač Zavod za udžbenike u saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem i Ministarstvom prosvjete.

Pored utvrđivanja rokova za predaju rukopisa koji su predviđeni Memoradumom, dogovoreni su dalji koraci kada je u pitanju procedura odobravanja rukopisa udžbenika od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Također, na sastanku su usaglašeni stavovi oko imenovanja pojmova kojim se čuva kulturna tradicija Bošnjaka u predmetima od nacionalnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu (bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture, historija, muzička i likovna kultura, svijet oko nas, odnosno priroda i društvo), uz puno poštovanje i korištenje geografsko-historijskih pojmova onako kako ih imenuju Bošnjaci Novopazarskog sandžaka.

Sastanku su prisustvovali Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Gordana Mijatović, pomoćnica direktora i Eleonora Vlahović, rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika  ZUOV-a.

Bošnjačko nacionalno vijeće na sastanku su predstavljali Esad Džudžo, potpredsjednik Vijeća, Bajro Gegić, predsjednik Odbora za obrazovanje i prof. dr. Sead Šemsović, član Odbora za obrazovanje i autor udžbenika za bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Izvor: Bošnjačko nacionalno vijeće