Dan mađarskog raseljavanja obeležen u Budisavi

+100%-

U organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara i Mađarskog nacionalnog saveta u sredu, 14. novembra, proslavljen je Dan mađarskih zajednica u rasejanju, koji obeležavaju i zajednice južne Bačke, Srema i srednjeg Banata.

 

U Budisavi, gde živi 4.000 žitelja, ima oko 900 Mađara, koji neguju svoju kulturu i tradiciju u lokalnom kulturnom društvu.

 

Predsednik MNS Jene Hajnal je tim povodom rekao da se prisećamo mađarske istorije, aktualizovane stogodišnjicom završetka Prvog svetskog rata, nakon čega su vojvođanski Mađari prepušteni sami sebi, nakon čega je počeo period raseljavanja. Sada je pitanje kako da se osnaže zajednice, da se očuva mađarstvo, bilo putem vere, maternjeg jezika, kulture i zajedništva.

 

„Ja ovde danas vidim šansu i mogućnost, naime i Budisava je bila naselje već 30 godina pre izbijanja Prvog svetskog rata, i nakon 4 godine je selo dospelo u takav manjinski položaj koji i nakon 100 godina pokazuje svoje vrednosti” – kazao je Jene Hajnal.

 

Izvor: RTV Pannon

Kategorije: Mađarska zajednica