EU da razmotri inicijative i zahtjeve Bošnjaka

+100%-

EU da razmotri inicijative i zahtjeve Bošnjaka

 

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin uputio je dopis NJ.E. Semu Fabrici, šefu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji sa zahtjevom za sastanak, kako bi razmotrili inicijative i zahtjeve za regulisanjem položaja Bošnjaka u Republici Srbiji.
 

U dopisu se dalje navodi da u skladu sa demokratskim standardima Evropske unije, nije prihvatljivo odlučivanje o položaju manjina bez njihovog učešća. Iz tog razloga, Vijeće zahtijeva izmjenu pojedinih dijelova Akcionog plana za pregovaračka Poglavlja 23. i 24. za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.
 

Ovakav Akcioni plan, naglašava predsjednik Vijeća, ne pruža Bošnjacima nikakvu nadu ni perspektivu za rješavanje njihovih vitalnih interesa, jer bošnjački narod, koji čini brojčanu manjinu u Srbiji, ima mnogo nagomilanih problema i veliki broj neriješenih pitanja, kao što je pitanje nestalih Bošnjaka, otmica, masovnih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku, kao rezultat organizovanog državnog terora nad Bošnjacima tokom 90-tih, te neriješen status bošnjačkog naroda i status Sandžaka.

 

Izvor: BNV

 

Oznake: BNV, bošnjaci