Program usavršavanja: Bosanski jezik u predškolskom odgoju

+100%-

Bošnjačko nacionalno vijeće realizovalo je 14. januara program stručnog usavršavanja „Bosanski jezik u predškolskom odgoju“ za odgajatelje predškolskih ustanova iz Novog Pazara.

 

Edukator programa bila je Azra Hodžić Čavkić, doktorand na Bosnističkoj lingvistici Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajeva.

 

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeće Esad Džudžo i potpredsjednik Vijeća prof. dr. Sait Kačapor predstavili su tim Vijeća koji će u narednom periodu realizovati različite projekte na polju stručnog usavršavanja odgajatelja, učitelja, nastavnika i profesora koji vrše nastavu na bosanskom jeziku.

 

Mr. Azra Hodžić Čavkić je u toku seminara stavila akcenat na historijski okvir bosanskog jezika, poziciju jezika kao sekundarnog semiotičkog sistema te kroz priču predavala i o značaju i tehnikama pripovijedanja djeci u tom uzrastu.

 

Izvor: BNV

Kategorije: Bošnjačka zajednica