Forum za etničke odnose poziva mlade stručnjake – istraživače

+100%-

Forum za etničke odnose poziva mlade stručnjake – istraživače

 

Forum za etničke odnose (Forum), uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, ostvaruje projekat ”Integrativne politike i položaj nacionalnih manjina”. Na Projektu će biti angažovano deset do četrnaest mladih stručnjaka – istraživača.

 

Angažovani stručnjaci će raditi u prostorijama Foruma u Beogradu, kao i on line. Period angažovanja je 6 meseci – od 1. novembra 2017. godine do 30. aprila 2018. godine.

 

Angažovani stručnjak radiće u Panelu istraživača Foruma koji će raditi u dva ekspertska tima, i to:

 

– Ekspertski tim za praćenje i izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana Vlade Republike Srbije za ostvarivanje prava nacionalnih manjina po Pregovaračkom poglavlju 23

 

– Ekspertski tim za izazove manjinske politike Srbije u bilateralnoj i regionalnoj saradnji.

 

Prijave za angažovanje i potrebna dokumenta mogu se dostavljati najkasnije do 20. oktobra 2017. godine a detaljnije o pozivu možete pročitati u saopštenju Foruma.

 

Kategorije: Sedam dana