RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA CIGANA SVEČARA TETKICE BIBIJE IZ BEOGRADA

+100%-

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA CIGANA SVEČARA TETKICE BIBIJE IZ BEOGRADA

U prostorijama Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, predsednik Saveta Dalibor Nakić i stručni saradnik Igor Kostić održali su radni sastanak krajem novembra 2020. godine sa predstavnicima Udruženja cigana svečara Tetkice Bibije.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci u očuvanju objekta koji je dugi niz godina simbol romskog stradanja, istorije i kulture Roma kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji.

Nacionalni savet nastaviće da pruža podršku udruženju i romskim aktivistima koji su se okupili oko ideje očuvanja spomenika kulture i u svim drugim aktivnostima koje imaju za cilj promociju kulturnog identiteta romskog naroda.

U ime Udruženja cigana svečara Tetkice Bibije sastanku su prisustvovali Kosta Savić i Petar Antić.