GENERALNA SEKRETARKA U POSETI MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

+100%-

GENERALNA SEKRETARKA U POSETI MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić razgovarala je 8.marta 2022. godine sa generalnom sekretarkom Saveta Evrope Marijom Pejčinović Burić koja se nalazi u radnoj poseti našoj zemlji.Veoma sam zadovoljna dosadašnjom saradnjom sa Savetom Evrope, istakla je Čomić i zahvalila se na podršci koju ova međunarodna organizacija pruža Srbiji u reformskim procesima ka putu u punopravno članstvo EU. Kako je naglasila, od izuzetnog značaja je bila saradnja u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava, demokratije i vladavine prava.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog informisala je sagovornicu o sadržaju strategija iz oblasti rodne ravnoravnosti i sprečavanja diskriminacije pripremljenih u skladu sa standardima Saveta Evrope i zahvalila se za stručna mišljenja koja su dostavljena prilikom izrade zakona. Usvojena Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, ima za cilj da obezbedi veću uključenost civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima, unapredi transparentno finansiranje i održivost civilnog sektora, te ojačava njihovo delovanje u skladu sa načelima održivog razvoja. Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja želimo da unapredimo kvalitet života Roma, eliminišemo diskriminaciju i ciganzam kao oblik rasizma i postignemo veću socijalnu uključenost u svim segmentima društva, izjavila je Čomić i najavila najavila izradu Strategije o ljudskim pravima, krovnog i sveobuhvatnog dokumenta.Društvenim dijalogom otvorili smo teme o kojima se nije govorilo, unapredili smo saradnju sa civilnim sektorom i otvorili vrata manjinskim grupama. Omogućili smo im da govore u svoje ime, umesto da drugi govore o njima, izjavila je Čomić, naglasivši da se protivi patronizirajućim odnosom prema manjinskim grupama.Pejčinović Burić je rekla da je u Srbiji, kroz različitu saradnju sa stručnim telima SE, postugnut napredak u oblasti zaštite ljudskih prava i nacionalnih manjina, kao i slobode izražavanja i slobode medija. Pružila je podršku dosadašnjim aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjisnka prava i društveni dijalog i izrazila spremnost da se saradnja nastavi u istom duhu.

 

 

Izvor: MINLJPDD

Foto: MINLJPDD