Konačni rezultati izbora

+100%-

Konačni rezultati izbora

Republička izborna komisija je, na 98. sednici, održanoj 8. novembra 2018. godine, utvrdila izveštaje o ukupnim rezultatima izbora za članove nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, nemačke, poljske, romske, rusinske, slovenačke, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine, održanih 4. novembra 2018.godine.

 

Za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista ALTERNATIVA ZA PROMENE (AZP) – ŠĆIPRIM ARIFI ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM (APN) – SHQIPRIM ARIFI, osvojila je 3.723 glasova ili 4 mandata,
 2. Izborna lista DEMOKRATSKA PARTIJA – Dr sc NAGIP ARIFI PARTIA DEMOKRATIKE – Dr sc NAGIP ARIFI, osvojila je 2.358 glasova ili 2 mandata,
 3. Izborna lista PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – ŠAIP KAMBERI PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – SHAIP KAMBERI, osvojila je 4.719 glasova ili 6 mandata,
 4. Izborna lista Sami Salihu – Pokret za Reforme / Sami Salihu – Lëvizja për Reforma, osvojila je 1.223 glasova ili 1 mandat,
 5. Izborna lista DEMOKRATSKA PARTIJA ALBANACA – Dr sci. RAGMI MUSTAFA PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – Dr. Sc. RAGMI MUSTAFA, osvojila je 1.725 glasova ili 2 mandata i
 6. Izborna lista Udruženje „Albanski forum za ekonomski razvoj u Srbiji“ – Muharem Saljihu Shoqata Forumi shqiptar për zhvillim ekonomik në Serbi – Muharem Saljihu, osvojila je 385 glasova ili 0 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista „ZA POBEDU“ – Erdelj Osman, osvojila je 575 glasova ili 7 mandata,
 2. Izborna lista AŠKALIJE, ALI ZAJEDNO – ILjAZ RAMADANOVIĆ, osvojila je 303 glasa ili 4 mandata i
 3. Izborna lista „BUDUĆNOST AŠKALIJA“, osvojila je 315 glasova ili 4 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista SAMOOPREDELjENjE – dr Sulejman Ugljanin / SAMOOPREDJELJENJE – dr. Sulejman Ugljanin, osvojila je 22.141 glasa ili 14 mandata,
 2. Izborna lista MATICA BOŠNjAČKA – AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA MATICA BOŠNJAČKA – AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA, osvojila je 20.784 glasova ili 13 mandata,
 3. Izborna lista „VAKAT JE – Prof. dr SAIT KAČAPOR“ / „VAKAT JE – Prof. dr. SAIT KAČAPOR“,osvojila je 12.017 glasova ili 8 mandata i
 4. Izborna lista „STARI DEDO“ / „STARI DEDO“, osvojila je 325 glasova ili 0 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista „DA VRATIMO DOSTOJANSTVO NARODU“ – STEFAN KOSTOV, osvojila je 1.303 glasa ili 2 mandata i
 2. Izborna lista „To smo mi“ – Prirodni pokret – „Tova sme nie“ – prirodno dviženie – Vladimir Zaharijev – Vladimir Zahariйev, osvojila je 8.630 glasova ili 17 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista BUNjEVCI ZAJEDNO, osvojila je 1.355 glasova ili 13 mandata i
 2. Izborna lista Udruženje građana „Bunjevačko kolo“ Sombor, osvojila je 632 glasa ili 6 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista VLASI ZA SRBIJU, osvojila je 13.320 glasova ili 22 mandata i
 2. Izborna lista Udruženje „Gergina“ Negotin-Primarijus dr Siniša Čelojević, osvojila je 701 glas ili 1 mandat.

 

Za članove Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista “GRCI ZAJEDNO – ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ“ – Petar Rodifcis-Nađ, osvojila je 309 glasova ili 15 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista „ESNAF“ – Kujtim Demir, osvojila je 946 glasova ili 6 mandata,
 2. Izborna lista ‚‚EGIPĆANI ZA MIR, STABILNOST I PROSPERITET U SRBIJI AGIM AJRA“, osvojila je 544 glasova ili 4 mandata i
 3. Izborna lista TI BIRAŠ SVOJU BUDUĆNOST, osvojila je 684 glasova ili 5 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista „Magyar Összefogás – Mađarska sloga“, osvojila je 39.166 glasova ili 30 mandata i
 2. Izborna lista MAĐARSKI POKRET, Žoldoš Ferenc – MAGYAR MOZGALOM, Zsoldos Ferenc, osvojila je 7.516 glasova ili 5 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. „Gerhard“ Podunavske Švabe – zajedno, Antun Bek, osvojila je 708 glasova ili 10 mandata,
 2. NEMAČKA LISTA – DEUTSCHE LISTE, osvojila je 278 glasova ili 3 mandata i
 3. PODUNAVSKE NEMICE I NEMCI, SVI ZAJEDNO – DONAUSCHWÄBINNEN UND SCHWABEN, ALLE ZUSAMMEN!, osvojila je 211 glasova ili 2 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta poljske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista SVIM SRCEM ZA POLjAKE, osvojila je 153 glasova ili 15 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista „SVEEVROPSKI ROMSKI POKRET“, osvojila je 27.645 glasova ili 32 mandata,
 2. Izborna lista ROMI ODLUČNO ZA SRBIJU, osvojila je 1.482 glasa ili 1 mandat,
 3. Izborna lista RESPEKT ZA ROME – VLADAN STANOJEVIĆ, osvojila je 1.091 glas ili 1 mandat,
 4. Izborna lista SAVEZ DRUŠTAVA ROMA REPUBLIKE SRBIJE „SLOŽNO I ZAJEDNO ZA BOLjE SUTRA ROMA“,osvojila je 817 glasova ili 0 mandata i
 5. Izborna lista Ujedinjena partija Roma – Jekutni Partija Romani, osvojila je 1.535 glasova ili 1 mandat.

Za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista Rusini zajedno / Rusnaci vєdno, osvojila je 1.758 glasova ili 9 mandata,
 2. Izborna lista Biti i ostati RUSIN – OLENA PAPUGA – Buc i ostac RUSNAK – OLENA PAPUҐA, osvojila je 579 glasova ili 3 mandata,
 3. Izborna lista ’’Za Rusine – Željko Kovač“ – „Za Rusnacoh – Želьko Kovač“,osvojila je 573 glasova ili 3 mandata,
 4. Izborna lista Rusinska budućnost / Ruska budučnosc, osvojila je 360 glasova ili 1 mandat,
 5. Izborna lista Lista slobodnih kandidata Lїstina šlєbodnih kandidatoh, osvojila je 368 glasova ili 2 mandata,
 6. Izborna lista I mi smo Rusinke / Rusini – I mi Ruskinї / Rusnaci, osvojila je 129 glasova ili 0 mandata i
 7. Izborna lista MLADI IMAJU PREDNOST – MLADI MAЮ PREDNOSC, osvojila je 199 glasova ili 1 mandat.

 

Za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista SLOVACI NAPRED! – SLOVÁCI VPRED! – PAVEL SUROVI SLOVACI NAPRED! – SLOVÁCI VPRED! – PAVEL SUROVÝ, osvojila je 2.608 glasova ili 8 mandata,
 2. Izborna lista MATICA SLOVAČKA U SRBIJI – LjIBUŠKA LAKATOŠ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ, osvojila je 4.480 glasova ili 14 mandata,
 3. Izborna lista Hej, Slovaci! – Mihal Balaž, Hej, Slováci! – Michal Baláž, osvojila je 1.513 glasova ili 4 mandata i
 4. Izborna lista Liga Slovaka Vojvodine Liga Slovákov Vojvodiny, osvojila je 1.089 glasova ili 3 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista Slovenci zajedno – Slovenci skupaj, osvojila je 602 glasa ili 15 mandata.

 

Za članove Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine izborne liste su osvojile sledeći broj glasova, odnosno, mandata:

 1. Izborna lista KOLOMEJKA – Nikola Ljahović, osvojila je 213 glasova ili 3 mandata,
 2. Izborna lista „Tvoj narod, tvoj glas – Zajedno za Ukrajince – Miroslav Hočak“, osvojila je 280 glasova ili 4 mandata,
 3. Izborna lista GRUPA BIRAČA „SENjUK“ – IVAN KUZMA, osvojila je 358 glasova ili 5 mandata,
 4. Izborna lista „SLAVKO BARANOVSKI“ – „DOBRA VOLjA“, osvojila je 133 glasova ili 2 mandata i
 5. Izborna lista „KALINA“ – PETAR ZAKAMAROK, osvojila je 93 glasa ili 1 mandat.

 

Kategorije: Sedam dana, Top vesti