Konkurs za nagradu „Ana Njemoga Kolar“

+100%-

Konkurs za nagradu „Ana Njemoga Kolar“

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je raspisao sedmi konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemoga Kolar“ za najbolji medijski sadržaj o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji koja se dodeljuje sa ciljem promovisanja i povećanja vidljivosti postojanja i aktivnosti slovačke narodnosti u Srbiji u medijima namenjenim pripadnicima većinskog naroda i drugih nacionalnosti u Srbiji i zemljama regiona.

 

Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski sadržaj, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.

Medijski sadržaj mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

 

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 250 € u dinarskoj protivvrednosti za autora.

 

Konkurs traje do 16. jula 2018. godine. Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini – od 01. avgusta 2017. do 16. jula 2018.

 

Detaljnije o konkursu na sajtu Nacionalnog saveta Slovaka.