LSV: Ljudska i manjinska prava da ne budu mrtvo slovo na papiru

+100%-

LSV: Ljudska i manjinska prava da ne budu mrtvo slovo na papiru

 

Višegodišnje zalaganje i insistiranje Lige socijaldemokrata Vojvodine da se u škole vrati učenje jezika društvene sredine urodilo je plodom.

 

Nacionalni prosvetni savet doneo je odluku da se maternji jezik sa elementima nacionalne kulture od septembra ove godine izučava kao obavezni izborni predmet za učenike osnovnih škola u Republici Srbiji.

 

Novi nastavni plan za učenike viših razreda osnovnih škola rezultat je i snažnog insistiranja Lige socijaldemokrata Vojvodine za vraćanje izučavanja  jezika društvene sredine u obrazovni sistem u našoj državi.

 

Kao što je poznato, ovaj predmet se pre 25 i više godina izučavao u našim školama i za rezultat je imao jačanje svesti o važnosti multikulturalnosti u Vojvodini među osnovcima.

 

Nažalost, ova dobra praksa prekinuta je devedesetih godina, kada su nacionalizam i netolerancija dominirali našom scenom.

 

Liga socijaldemokrata Vojvodine se nada da je ovo samo prvi korak koji naša država čini u pravcu jačanja svesti o važnosti teleracije i dobrosusedskih odnosa.

 

Republika Srbija je pre devet meseci otvorila pregovaračko poglavlje 23 za pristup Evropskoj uniji. Ovo poglavlje tiče se temeljnih sloboda i poštovanja ljudskih prava i smatra se jednim od najbitnih na putu ka porodici evropskih naroda.

 

Liga socijaldemorkata Vojvodine očekuje da vlasti Srbije pokažu mnogo veći aktivizam u ovom pregovaračkom procesu i da primerima dobre prakse, mrtva slova, zapisana u Ustavu i zakonima naše države, počnu da primenjuju i u praksi.

 

Kategorije: Kratke Vesti