Multikulturalnost Banata izražena kroz versku muziku

+100%-

 

Etničko, kulturno i konfesionalno šarenilo Banata predstavlja neiscrpni izvor tema za istraživanje u raznim humanističkim naukama, od istorije i antropologije, do sociologije, istorije umetnosti, etnologije, etnomuzikologije i drugih srodnih nauka.

 

Jedna od tema koja je privukla pažnju istraživača iz Centra za banatske studije u Vršcu je kulturno bogatstvo Banata izraženo kroz versku muziku kao sastavnog dela multikonfesionalnosti i multikulturalnosti ovog prostora.

 

Projekat pod naslovom „Zvuci re(li)gije: kulturno nasleđe i muzika verskih zajednica Banata“, podržan od strane Ministrastva kulture i informisanja Republike Srbije, najnovija je tema kojom se trenutno bave članovi Centra.

U toku je snimanje CD-a  sa verskom muzikom različitih konfesionalnih zajednica sa prostora Banata, prikupljenom terenskim istraživanjem, od srpskih i rumunskih pravoslavnih pesama, preko rimokatoličke instrumentalne muzike, do verskih pesama neoprotestantskih zajednica nazarena, pentekostalaca, adventista i baptista i delova liturgije unijata iz Markovca.

 

Autori projekta su dr Aleksandra Đurić-Milovanović, antropolog, i dr Mirča Maran, istoričar, inače rukovodioci Centra za banatske studije.

 

Izvor: Komšijske novosti


Centar za banatske studije sa sedištem u Vršcu je udruženje koje okuplja istraživače iz više naučnih disciplina koji se bave raznim aspektima istorije i civilizacije Banata i, uprkos činjenici što je osnovano tek pre dve godine, do sada je u tom smislu već postiglo zapažene rezultate. Snimanje igrano-dokumentarnog filma Razbojnici Banata, ambicioznog projekta koji je u toku, međunarodna izložba Građanski život Srba i Rumuna u Banatu, veliki broj tribina i predavanja koje je Centar organizovao u saradnji sa drugim kulturnim ustanovama i udruženjima, dokaz su kompetentnosti i ozbiljnog pristupa preuzetim obavezama koje je ovo udruženje pokazalo još od svog osnivanja.

 

 

Kategorije: Kratke Vesti