Nacrt izveštaja za treći ciklus UPR-a

+100%-

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava izradila je Nacrt izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava (UPR).

 

U izradi izveštaja učestvovala su resorna ministarstva i službe Vlade, odnosno kontakt osobe i zamenici kontakt osoba koji su zaduženi u Savetu za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

 

Od aprila meseca, kada je formirana Radna grupa u Kancelariji za ljudska i manjinska prava za izradu državnog izveštaja za III ciklus UPR-a, održano je devet konsultativnih sastanaka sa kontakt osobama zaduženim za izradu državnog izveštaja.

 

Takođe, obavljene su konsultacije sa nezavisnim državnim organima, kao i sa organizacijama civilnog društva o načinu uljučivanja u izradu državnog izveštaja.

 

Organizacije civilnog društava, Komitet pravnika za ljudska prava, Amitu, Centar za prava deteta dale su svoj doprinos izradi državnog izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda, podacima sa terena koji govore o ostvarivanju prava deteta, žena i starijih, kao i viđenjem svoje uloge u sprovođenju preporuka, ali kako Vlada i lokalne samouprave mogu da unaprede proces implementacije i praćenja preporuka koje Srbija dobija od mehanizama UN za ljudska prava.

 

Značajnu podršku pružile su Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava i Misija OEBS u Srbiji.

 

Na sednici Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava 31. oktobra 2017. godine će biti predstavljen Izveštaj Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda gde će, pored članova Saveta, biti pozvani svi relevantni akteri.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Nacrt izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda

 

Kategorije: Kratke Vesti