ODRŽANA DESETA REDOVNA SJEDNICA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA

+100%-

ODRŽANA DESETA REDOVNA SJEDNICA BOŠNJAČKOG NACIONALNOG  VIJEĆA

Bošnjačko nacionalno vijeće je 5. novembra 2021. godine održalo svoju 10. redovnu sjednicu na kojoj su vijećnici u skladu sa zakonom i svojim ovlaštenjima potvrdili odluku Izvršnog odbora Vijeća kojom je utvrđen tradicionalni naziv „Fatihov most“ za most u naselju Šarampovo u Prijepolju.Most u naselju Šarampov u opštini Prijepolje podignut je u 15. vijeku za vrijeme vladavine osmanskog sultana Mehmeda II Fatiha i većina historijskih dokumenata potvrđuju da je objekat u Prijepolju podigao osmanski sultan Mehmed II Fatih, od kada je poznat kao „Fatihov most“.Također, na današnjoj sjednici su razmatrani i izvještaji o radu javnih ustanova čiji je osnivač Vijeće, Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, Fondacije „Memorijalni centar Hadžet“, Centra za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku „Isa-beg Ishaković“ i Ustanove „Sandžačke igre“. Izvještaji su usvojeni i ocijenjen je kao dobar rad ovih mladih ustanova koje je osnovalo Vijeće a sve sa ciljem ostvarivanja ravnopravnosti, očuvanje identiteta i razvijanja kulture Bošnjaka Sandžaka, u skladu sa Ustavom, zakonom i standardima Evropske unije.Ustanove su osnovane krajem prošle godine i za to vrijeme vidljivi su rezultati u njihovom radu. One predstavljaju novi vid organizovanja i partnerskom rada sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem što daje novu širinu u radu Vijeća.

 

 

Izvor: BNV

Foto: BNV