Ojačati rad međunacionalnih saveta

+100%-

Centar za razvoj civilnog društva organizovao je 16. jula u Novom Sadu skup na kojem su ocenjivane aktivnosti saveta koji se bave pitanjima međunacionalnih odnosa. Na konferenciji su učestvovali predstavnici iz više vojvođanskih naselja, koji su govorili o oživljavanju ovih tela, kao i o zadacima koji stoje pred njima.

 

Opštinski saveti za međunacionalne odnose formirani su pre 15 godina, sa ciljem da raspravljaju o podjednakom ostvarivanju prava nacionalnih manjina, o njihovoj zaštiti i unapređenju pitanja koja se odnose na ovu oblast. Predviđeno je da ovi saveti imaju važnu ulogu u položaju nacionalnih manjina, i u uređivanju lokalnih problema.

 

U Temerinu je ovakvo telo osnovano 2005. godine. U južnobačkom naselju u tom trenutku bili su prisutni međunacionalni konflikti, te je savet imao dosta posla. Od tada, situacija se poboljšala, tako da od 2011. godine nisu ni sazvali članove saveta – rekla je Izabela Urban, savetnica predsednika opštine (SVM). „Obilazeći ove skupove, potpuno drugačije vidim ulogu saveta. Smatram da se lokalna samouprava nije dovoljno bavila ovom temom, ali će to svakako činiti u budućnosti. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine već smo izabrali nove ljude“, rekla je članica saveta u Temerinu.

 

Snežana Ilić, direktorica Centra za razvoj civilnog društva, smatra da sistem međunacionalnih saveta u Vojvodini u stanju neke vrste hibernacije i da je rad saveta nevidljiv. „Nedostaje svaka vrsta edukacije, dalje obuke. Ni nakon 15 godina saveti nisu međusobno povezani, ne mogu međusobno da razmenjuju iskustva u interesu poboljšanja posla. To je rešiv zadatak koji stoji pred nama. Nakon 15 godina imamo posla sa sistemom koji nije iskorišćen, ili je to samo delimično“, izjavila je direktorica Centra.

 

Vlado Radulović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava kaže da su primetne brojne manjkavosti u radu saveta. „Imamo različite primere. U pojedinim lokalnim samoupravama formirani su saveti, ali funkcionišu samo na papiru. Imamo lokalne samouprave koje daju pozitivan primer i daju redovne polugodišnje izveštaje o aktivnostima. Postoje i takvi saveti koji takođe funkcionišu, ali ne u skladu sa zakonima“, ocenio je aktuelnu situaciju savetnik Kancelarije.

 

„Državni organi, kao i civilne i manjinske organizacije, treba da rade na jačanju kapaciteta ovih tela, odnosno detaljno treba da ih obaveste o njihovoj ulozi i zadacima“, naglasio je Radulović.

 

Izvor: TV Pannon

Kategorije: Top vesti