Okrugli sto o pristupu nacionalnih manjina pravnoj pomoći

+100%-

Okrugli sto o pristupu nacionalnih manjina pravnoj pomoći

ap_nacionalne_manjine_sastanak_2

U okviru aktivnosti predviđenih Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca su u Palati Srbija organizovali okrugli sto o pristupu nacionalnih manjina pravnoj pomoći na kojem su prisustvovali predstavnici državnih organa, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva.

 

U uvodnom delu direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović se obratila prisutnima i iznela informacije o procesu praćenja realizacija aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Kancelarija je u prethodnom periodu organizovala sastanke na kojima je predstavila koncept metodologije praćenja i izveštavanja koji će u narednom periodu biti razvijan i formirala je poseban tim koji radi na prikupljanju podatka i izradi izveštaja koji se odnosi na aktivnosti iz Akcionog plana koje su dospele za sprovođenje zaključno sa drugim kvartalom 2016. godine, ukazala je Paunović.

 

ap_nacionalne_manjine_sastanak_1Direktorka Kancelarije je posebno naglasila da je u narednom periodu predviđena i obuka za kontakt osobe koje će izveštavati o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana kako bi proces izveštavanja u narednom ciklusu bio što efikasniji i doprineo što kompletnijoj slici o realizaciji predviđenih aktivnosti ovim strateškim dokumentom.

 

Radni deo okruglog stola je protekao u predstavljanju rada zajedničke radne grupe Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za procenu pristupa nacionalnih manjina pravosudnom sistemu, u okviru kojih je prezentovana analiza zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima i javnim tužilaštvima u Republici Srbiji i analiza o upotrebi jezika u pristupu nacionalnih manjina pravosudnom sistemu Republike Srbije.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana