OTVORENA IZLOŽBA „SVAKODNEVNI ŽIVOT JEVREJA U SUBOTICI“

+100%-

OTVORENA IZLOŽBA „SVAKODNEVNI ŽIVOT JEVREJA U SUBOTICI“

U Gradskom muzeju otvorena je 12. marta 2021. godine izložba „Svakodnevni život Jevreja u Subotici“ autora Dore Hičik, Čabe Lalića i Ljubice Vuković Dulić. Postavka obuhvata delove zbirke Gradskog muzeja i Istorijskog arhiva, a prikazuje doprinos subotičke jevrejske zajednice kulturnom i privrednom životu grada. Izložba je deo međunarodnog projekta prekogranične saradnje „Rediscover – ponovno otkrivanje, izlaganje i korišćenje skrivenog jevrejskog nasleđa Podunavlja”.

„Partneri u ovom projektu su iz devet zemalja i negova tema je revitalizacija jevrejskog kulturnog nasleđa. Gradski muzej se sa Gradom Subotica uključio u ovaj projekat, čiji je cilj skretanje pažnje stručne javnosti, ali i šire publike na jevrejsko nasleđe u našem gradu“, objašnjava Ljubica Vuković Dulić, istoričarka umetnosti i viši kustos Muzeja grada. „Izložba je prezentacija onoga što se nalazi u zbirkama i veže se za kulturu jevrejske zajednice. Prvi put se izlaže i nameštaj koji je pripadao trgovačkoj porodici Banjai“.

Projekat je počeo pre tri godine i traje do kraja maja. Do sada je u okviru njega izdata jedna knjiga, dve su u pripremi, radi se i na privlačenju turista, pa je tako kreirana aplikacija, napravljen film, a sve kako bi se javnost upoznala sa zaboravljenim elementima jevrejske kulture.

 

Info: subotica.com

Foto: subotica.com