Podrška romskom preduzetništvu

+100%-

Podrška romskom preduzetništvu

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava obraćajući se učesnicima na na konferenciji “Najbolje prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja u Srbiji“ održanoj 31. maja 2016., istakla je da su oblasti rada i zapošljavanja važni za sve građane Srbije, ali za romsku populaciju imaju poseban značaj, imajući u vidu da se putem rada s jedne strane utiče na povećanje ekonomske samostalnosti i ličnog i porodičnog standarda, a s druge strane i na njihovu socijalnu participaciju. Ona je izrazila zadovoljstvo što danas imamo priliku da pokažemo da postoje ljudi koji su uspeli svojim primerom da dokažu da je preduzetništvo moguće razvijati i čestitala prisutnim preduzetnicima na pokretačkoj inicijativi i spremnosti da posvećeno rade.

 

Paunović je podsetila da su u okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“ koji realizuje Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji uz podršku Delegacije EU mapirane dobre prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja. Ona je ukazala da je u 2015. godini evidentirano 249 privatnih preduzetnika koji su imali zaposlene Rome, čime se otvorio prostor za angažovanje Roma u privatnom sektoru. Kroz ovaj projekat podržani su i prvi romski preduzetnici u Srbiji. Podržano je 17 preduzeća koja će zaposliti oko 60 Roma i Romkinja. Ukupna podrška donirane opreme za ova preduzeća iznosi 360,000 evra, navela je Paunović, a kada se na to dodaju i podrška konsultanata i obuke za zaposlene, kako je objasnila, ta podrška iznosi oko pola miliona evra.

 

Paunović je naglasila da su preduzeća birana tako da garantuju održivost, pa je više od polovine zaposlenih već zaposleno na neodređeno vreme, iako su uslovi programa da se zaposle na određeno vreme u trajanju od dve godine. Kako dodaje, u ukupnom udelu zaposlenih biće i 5-10% pripadnika većinske zajednice, čime je opravdan slogan projekta „Ovde smo zajedno“. Ovo je podrška zapošljavanju, podrška preduzetništvu i podrška ekonomskom razvoju, poručila je Paunović.

 

Posebno je ukazala da su među novozaposlenima mladi, obrazovani Romi/kinje koji treba da budu podsticaj mlađim generacijima da se školuju i krenu njihovim stopama. Ona je rekla da je ovo i prilika za njih da se predstave velikim kompanijama. Potvrđeno je da je mapiranje dobrih praksi u zapošljavanju Roma i Romkinja dovelo do zaključka da je moguće razvijati romsko preduzetništvo, uključujući i žensko preduzetništvo, kao i da pored ovih 17 izabranih preduzeća, postoje još mnoga koja su mogla da se nađu među izabranima i koja takođe zaslužuju podršku.

 

Ona je precizirala da je romsko preduzetništvo razvijeno u različitim sektorima, tekstilnoj industriji, prehrambenoj, poljoprivrednoj, građevinskoj, proizvodnji plastike, reciklažnoj, kao i pružanju usluga: socijalne zaštite, foto i video, higijensko čišćenje, kozmetičke, usluge štampanja širom Srbije. Prema njenim rečima, postoje preduzeća koja imaju dobre prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja, što potvrđuje da su moguće radne sredine u kojima su Romi i Romkinje apsolutno prihvaćeni i dobrodošli kao dobri radnici.

 

Prisutnima su se na konferenciji obratili i Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nj.E. Peter Burkhard, šef Misije OEBS u Srbiji, Nikolas Bizel, šef prvog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji i Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

 

Nakon obraćanja, preduzeća su predstavila svoje proizvode, usluge, kao i novozaposlene radnike na sajmu u Mikser hausu. Ovo je bila i prilika da se preduzeća sretnu sa predstavnicima velikih kompanija i da razmotre mogućnosti za saradnju, kao dobavljači ili partneri.