GRADIMO DRUŠTVO RAVNOPRAVNIH

+100%-

GRADIMO DRUŠTVO RAVNOPRAVNIH

Uključenost je proces koji svedoči o tome gde živim i sa kim živimo, ali ono što treba da menjamo je način na koji živimo, kako se ophodimo prema drugima, da se prekine sa omalovažavanjem i nipodaštavanjem drugih, da gradimo društvo jednakih. To je ključna poruka koju danas šaljemo, sa nadom da će i drugi slediti naš put. Obraćajući se učesnicima dijaloga „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022“, na sastanku 20. maja 2022 godine, rekla je Gordana Čomić,  da je srž inkluzije društveni proces, a da je uloga države da napravi normativni okvir u kojoj će svi njeni građani biti ravnopravni.

 

Nažalost, u prirodi ljudske vrste je i da mrzi, omalovaža, što se vidi i na primeru Roma. Nasuprot tome, mi se borimo da sva deca imaju isti pristup obrazovanju, zdravlju, stanovanju, da se deca među sobom ne razlikuju na osnovu etičkog, nacionalnog ili verskog porekla. Na optužbe o navodnim privilegijama Roma, odgovaramo „stavite se njihove cipele“ i njihove porodice, živite na način kako Romi preživljavaju, pa onda govorite o privilegijama. Radimo zajedno, ne manjine sa manjinama, ili većina da odlučuje, već svi zajedno. Ništa o Romima, bez Roma za stolom, poručila je Čomić.

 

Projekat Ekumenske humanitarne organizacije „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2022“ zasnovan je na dvadesetogodišnjem iskustvu u radu sa osetljivim grupama i ima za cilj da doprinese procesu socijalne inkluzije kroz unapređenje životnih uslova siromašnih romskih i drugih socijalno ugroženih porodica.

 

Važan deo projektnih aktivnosti ima za cilj da doprinese uspešnom sprovođenju interkulturalnog obrazovanja u odabranim školama kao i podršku u radu sa decom i mladima iz socijalno ugroženih porodica.

 

Uspostavljena saradnja EHO sa državnim i lokalnim institucijama kroz projektne aktivnosti doprineće unapređenju postojećih politika i praksi koje su usmerene na unapređenje položaja Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji.

 

Projekat se sprovodi u deset jedinica lokalnih samouprava u Srbiji.


 

Izvor: minljmpdd.gov.rs

Foto: minljmpdd.gov.rs