Objavljen usaglašeni Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

+100%-

Objavljen usaglašeni Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je juče, 10. juna, da je na svojoj internet prezentaciji objavilo novu verziju revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, koji je rezultat višemesečnog konsultativnog procesa, kako sa pravosudnim institucijama, tako i sa organizacijama civilnog društva.

 

Navedena verzija revidiranog Akcionog plana prosleđena je i Evropskoj komisiji u Brisel, čiji će eksperti dati mišljenje i preporuke za dalje unapređenje pomenutog teksta.

 

Nakon usaglašavanja teksta sa preporukama iz Brisela, ponovo će biti otvorena javna rasprava u cilju nastavka transparentnog i inkluzivnog procesa izrade finalne verzije revidiranog Akcionog plana za pomenuto poglavlje.

 

Konsultativni proces izmene navedenog dokumenta otpočeo je još sredinom 2018. godine, kada je više od pedeset institucija, koje su nosioci aktivnosti u ispunjavanju mera i ciljeva iz Akcionog plana za Poglavlje 23, uzele učešće u izradi dokumenta. Pored toga, Ministarstvo pravde je organizovalo i okrugle stolove za predstavnike civilnog sektora, čiji su komentari bili od velike važnosti prilikom revidiranja teksta Akcionog plana, što pokazuje i činjenica da je više od polovine od ukupnog broja preporuka nevladinih organizacija usvojeno.

 

Pored teksta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, na internet prezentaciji Ministarstva pravde, svi zainteresovani mogu naći i Izveštaj u kome se objašnjava koje su sve organizacije civilnog društva poslale svoje komentare, da li su oni usvojene ili nisu, sa obrazloženjem zašto nisu, ukoliko je to slučaj.

 

Jedna od bitnih novina u tekstu Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 odnosi se na formiranje posebnog Koordinacionog tela Vlade Srbije, čija će uloga biti da prati efikasnost sprovođenja mera i ciljeva iz Akcionog plana. Takođe, isto telo će imati zadatak da prati i implementaciju aktivnosti iz Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, čija se izrada paralelno odvija sa procesom revizije Akcionog plana za Poglavlje 23.

 

Rokovi predviđeni u Akcionom planu za Poglavlje 23 jednako su definisani i za sprovođenje mera iz Strategije, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

 

Izvor: Vlada Republike Srbije