Poglavlje 23

Naslovna

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije objavilo je danas na svojoj internet prezentaciji prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, i u skladu sa tim pozvalo sve zainteresovane da se upoznaju sa tekstom i daju svoje komentare.   U cilju formulisanja teksta

U martu 2016. godine, Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Poglavlja 23: Pravosuđe i osnovna prava, nakon čega su u julu 2016. godine, u pomenutom poglavlju, otvoreni pregovori.   Pristupni pregovori sa EU u oblasti pravosuđa i osnovnih

Pristupni pregovori sa EU u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, odnosno oblasti koje pokriva Poglavlje 23, zahtevaju snažne i funkcionalne sisteme pravosuđa i javnih usluga kako bi se građanima Srbije obezbedili sloboda, bezbednost i pravda. Za podupiranje širokog spektra politika u ovom poglavlju su

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je za RTS da je sa samita u Sofiji poslata poruka da je EU otvorena za nove članice i da će im na tom putu dati podršku u svim oblastima,

  Ambasador Evropske unije, Nj. E. Sem Fabrici, održao je uvodni sastanak sa predstavnicima 21 nacionalnog saveta nacionalnih manjina Srbije u predstavništvu Delegacije Evropske unije. Ovaj uvodni sastanak imao je za cilj razmenu pogleda na poštovanje i zaštitu manjinskih prava.

Izveštaj broj 4/2017. o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 (za aktivnosti koje dospevaju zaključno sa IV kvartalom 2017. godine, uključujući I kontinuirane aktivnosti):    Izveštaj br. 4-2017 o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23

Vlada Republike Srbije osnovala je 11. decembra 2015. godine Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kao radno telo za pružanje stručne podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 23.   Izveštaji Saveta obuhvataju sledeće:   Detaljan izveštaj o sprovođenju aktivnosti

  Vlada Republike Srbije osnovala je 11. decembra 2015. godine Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kao radno telo za pružanje stručne podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 23.   Izveštaji Saveta obuhvataju sledeće:   Detaljan izveštaj o sprovođenju

  Opšti zaključci i preporuke Kvartalni izvještaj 3-4 potvrđuje da se Akcioni plan o ostvarivanju prava nacionalnih manjina za PP 23 ne bavi rješavanjem suštinskih problema Bošnjaka i drugih i drugih nacionalnih manjina u Republici Srbiji.   Njegov glavni nedostatak

Vlada Republike Srbije je izradila šestomesečni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 koji će dostaviti Briselu. Izveštaj je na engleskom jeziku. Bi-annual Report on implementation of the Action plan for Chapter 23  

  Forum za etničke odnose je 13. januara organizovao regionalnu konferenciju o bilateralnim odnosima Republike Srbije sa susedima i položaju nacionalnih manjina koja je održana u Aeroklubu u Beogradu. Konferencija je organizovana kao deo projekta pod nazivom „Status manjinske politike

BNV: Komentari na nacrt Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za manjine

  Nacrt prvog kvartalnog Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina pokazuje da Akcioni plan kao vrlo važan strateški dokument za pregovaračko Poglavlje 23 o pristupanju Srbije EU ne obuhvate suštinske probleme sa kojima se suočavaju manjine