Poglavlje 23

Naslovna

  Vlada Republike Srbije osnovala je 11. decembra 2015. godine Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kao radno telo za pružanje stručne podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 23.   Izveštaji Saveta obuhvataju sledeće:   Detaljan izveštaj o sprovođenju

  Opšti zaključci i preporuke Kvartalni izvještaj 3-4 potvrđuje da se Akcioni plan o ostvarivanju prava nacionalnih manjina za PP 23 ne bavi rješavanjem suštinskih problema Bošnjaka i drugih i drugih nacionalnih manjina u Republici Srbiji.   Njegov glavni nedostatak

  Prema opštoj poziciji EU za pregovore o pristupanju Srbije („Pregovarački okvir“), Komisija je dužna da uredno obaveštava o stanju napredovanja pregovora po poglavljima „Pravosuđe i osnovna prava“ (poglavlje 23) i „Pravda, sloboda i bezbednost“ (poglavlje 24), i da izveštava

  – Dvodnevne obuke koje su realizovane 5. i 6. aprila za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina deo su aktivnosti Vlade usmerenih na osnaživanje kapaciteta nacionalnih saveta i ovakve obuke sprovode se kontinuirano, istakla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za

    Centar za istraživanja migracija, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, juče je organizovao okrugli sto, čija je glavna tema bilo obrazovanje na manjinskim jezicima u procesu evrointegracija, kao i Drugi izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23.

  Učesnici sastanka “Informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu EU integracija – poglavlje 23” u Novom Sadu, zaključili su u utorak 28. februara da je ta oblast nepravedno zapostavljena u procesima evropskih integracija i medijske reforme u Srbiji.   Obeshrabruje

  Otvarajući sastanak povodom predstavljanja Drugog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za III i IV kvartal 2016. godine, direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da se redovno prati

Vlada Republike Srbije je izradila šestomesečni izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 koji će dostaviti Briselu. Izveštaj je na engleskom jeziku. Bi-annual Report on implementation of the Action plan for Chapter 23  

  Forum za etničke odnose je 13. januara organizovao regionalnu konferenciju o bilateralnim odnosima Republike Srbije sa susedima i položaju nacionalnih manjina koja je održana u Aeroklubu u Beogradu. Konferencija je organizovana kao deo projekta pod nazivom „Status manjinske politike

  Srbija je država koja neguje visoke standarde kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina, koja se tim standardima ne hvali već ih istinski neguje kao temeljne vrednosti multikulturalnog i tolerantnog društva“, rekao je državni sekretar za informisanje i medije

BNV: Komentari na nacrt Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za manjine

  Nacrt prvog kvartalnog Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina pokazuje da Akcioni plan kao vrlo važan strateški dokument za pregovaračko Poglavlje 23 o pristupanju Srbije EU ne obuhvate suštinske probleme sa kojima se suočavaju manjine

Mišljenje YUCOM-a

  Mišljenje Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.   OCD MIŠLJENJE – NACRT ZAKONA