Podrška EU Srbiji za sprovođenje Poglavlja 23

+100%-

Pristupni pregovori sa EU u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, odnosno oblasti koje pokriva Poglavlje 23, zahtevaju snažne i funkcionalne sisteme pravosuđa i javnih usluga kako bi se građanima Srbije obezbedili sloboda, bezbednost i pravda. Za podupiranje širokog spektra politika u ovom poglavlju su neophodni snažni pravni okvir i pouzdane institucije.

 

Vlada Srbije je u martu 2016. usvojila akcioni plan za sprovođenje poglavlja 23, nakon čega su u julu 2016. otvoreni pregovori u pomenutom poglavlju. Zakonodavna reforma povezana s ovim poglavljem i oblasti koje pokriva akcioni plan za Poglavlje 23 su u nadležnosti Ministarstva pravde, koje pored toga igra i glavnu ulogu u pregovaranju, koordinaciji i izveštavanju o ovom poglavlju. Značajan deo sprovođenja akcionog plana za Poglavlje 23, međutim, spada u nadležnost drugih institucija, među kojima su sudovi, tužilaštva, policija, resorna ministarstva i organizacije civilnog društva.

 

Kako se navodi u nedavnom Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2018, u ovoj složenoj oblasti treba sprovesti veliki broj reformi. U nedavno objavljenoj Strategiji za Zapadni Balkan je takođe istaknuto da napredak u oblasti vladavine prava ima i da će nadalje imati suštinski značaj za eventualno pristupanje.

 

Kao najveći donator Srbije, EU je posvećena podupiranju reformskog procesa, a poučena iskustvom prethodnih proširenja, EU je svesna da je za taj proces neophodan značajan vremenski period.

 

Dvogodišnji projekat za pružanje tehničke pomoći vredan dva miliona evra pod nazivom ‘Jačanje kapaciteta Ministarstva pravde u skladu sa zahtevima pregovaračkog procesa za pristupanje EU’ je počeo 15. maja 2018. Njegov osnovni cilj je unapređenje sektora pravosuđa u skladu sa zahtevima za pristupanje EU.

 

Njime će se otkloniti nedostaci u tri ključna aspekta:

 

Unapređenje normativnog okvira i standardâ;

Podrška Ministarstvu pravde za realizaciju zadataka sadržanih u akcionom planu za Poglavlje 23;

Podrška Ministarstvu pravde u cilju poboljšanja koordinacije, nadzora i izveštavanja o sprovođenju Poglavlja 23.

 

Ovaj projekat karakteriše veliki broj aktivnosti, a u njemu će učestvovati dva stalna eksperta dok će tokom više od 1.500 dana u projektu učestvovati i određeni broj kratkoročnih eksperata. Njihov rad će obuhvatiti niz oblasti, od pravne, institucionalne i proceduralne analize, do pružanja podrške za izradu zakona i podrške realizaciji svakodnevnih aktivnosti Ministarstva pravde, te učešća u obukama, okruglim stolovima i konferencijama.

 

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

 

Kategorije: Poglavlje 23