Paunović: Ulažemo mnogo truda i energije u zaštitu ljudskih prava

+100%-

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je za RTS da je sa samita u Sofiji poslata poruka da je EU otvorena za nove članice i da će im na tom putu dati podršku u svim oblastima, pa i u oblasti vladavine prava.

 

Suzana Paunović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekla da se gotovo polovina tačaka iz Sofijske deklaracije odnosi na ljudska prava, pitanja manjina, bilateralne i regionalne saradnje. Ističe da je važno da se pokaže posvećenost u sprovođenju deklaracije, a sigurna je da će Srbija to učiniti.

 

Kada je reč o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, Paunovićeva kaže da je trenutno u toku revizija akcionog plana za poglavlje 23 i tiče se usklađivanja rokova i aktivnosti sa prelaznim merilima EU.

 

Dodaje da je akcioni plan gotovo 83 odsto realizovan ili delimično realizovan i da se radi na zaštiti ljudskih prava uz pomoć čitavog seta aktivnosti koji je na to usmeren. Ističe da se cela oblast pomera unapred i da je u okviru akcionog plana poseban set pitanja posvećen položaju nacionalnih manjina.

 

Kako kaže, mnogo truda i energije se ulaže na unapređenje te oblasti i nada se da građani to osećaju i u svakodnevnom životu, što i jeste cilj u krajnjem slučaju.

 

Govoreći o izmenama zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Paunovićeva je rekla da su one usmerene u tri pravca: da se unapredi pravni status Nacionalnih saveta, da se postigne veća transparentnost i efikasnost u finansiranju i pokrenuta je tema depolitizacije Nacionalnih saveta.

 

Navodi da je sprovedena široka javna rasprava o tekstu nacrta zakona i da bi trebalo da budu otklonjene dileme koje su Nacionalni saveti svakodnevno imali a tiču se trošenja sredstava u skladu sa zakonom. Direktorka Kancelarije za ljudska prava kaže da će to biti postignuto jasnim pravnim normama koje će otkloniti dileme oko nadležnosti i ovlašćenja.

 

Kada je reč o izazovima u zaštiti ljudskih prava, Paunovićeva je izdvojila prava žena, problem nasilja u porodici, unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, starijih, dece, problem vršnjačkog nasilja… Navodi da je rešenje tih pitanja prioritet Vlade.

 

Izvor: RTS

Kategorije: Poglavlje 23, Top vesti