KONKURS ZA REŠAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U ROMSKIM NASELJIMA

+100%-

KONKURS ZA REŠAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U ROMSKIM NASELJIMA

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavila je konkurs za finansiranje izrade projektno – tehničke dokumentacije za komunalnu infrastrukturu u romskim podstandardnim naseljima.

 

Nacionalni savet romske nacionalne manjine poziva sve predstavnike lokalnih samouprava, romske koordinatore i aktiviste NVO sektora da se prijave na konkurs i iskoriste priliku da reše pitanje vodovoda i kanalizacije, rasvete, asfaltiranja, parcelizacije i preparcelizacije u romskim naseljima.

 

Detalji konkursa dostupni su na sledećem linku:

 

http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/227/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-finansiranje-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-uredjenje-i-izgradnju-komunalne-infrastrukture-u-romskim-podstandardnim-naseljima?fbclid=IwAR1FtR5UMy5dnzM9c5jTw3251VGrXgie9GZE_zG6FDQ2NCMtsb4c2kK6O5I