Poziv predsednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća

+100%-

Poziv predsednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Poštovane Bošnjakinje i Bošnjaci,

Pozivam Vas da, kako biste stekli pravo glasa na predstojećim izborima za novi naziv

nacionalnih savjeta nacionalnih manjina koji se očekuju u oktobru ove godine, posjetite

matičnu službu u Vašim općinama, i provjerite da li ste upisani u posebni birački spisak

nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kao i da se, ukoliko ste u skorije vrijeme stekli

punoletstvo, upišete u birački spisak. Potrebno je da sa sobom ponesete ličnu ispravu.

Poštovani sunarodnici,

Podsjećam Vas da je na proteklim izborima, koji su održani 6. juna 2010. godine, upisano

96.835 građana bošnjačke nacionalnosti.

Mi Bošnjaci u Sandžaku imamo posebno pravo i obavezu da se upišemo u poseban bošnjački

birački spisak. Time stičemo pravo da definitivno zaokružimo svoj nacionalni, etnički i

kulturni identitet u ovoj zemlji.

Izborno pravo pripadnika bošnjačke nacionalne manjine je da: bira članove nacionalnih

savjeta, da bude biran za člana nacionalnih savjeta, predlože kandidate za članove

nacionalnih savjeta, bude informisan o izborima za nacionalne savjete, o kandidatima za

članove nacionalnih savjeta, kao i o njihovim programima, bude upisan u posebni birački

spisak nacionalne manjine, glasa za izbor nacionalnog savjeta i pravo na zaštitu prava

vezanih za izbor nacionalnog savjeta.

Upisom u poseban birački spisak, omogućava se budućem sazivu Bošnjačkog nacionalnog

vijeća da na najveći mogući reprezentativni način nastavi upravljanje procesom ostvarivanja

prava pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice u oblasti obrazovanja na maternjem jeziku,

zaptiti i unapređenju bošnjačke kulture, informisanja na bosanskome jeziku i službene

upotrebe bosanskoga jezika i pisma, jednom riječi da budemo ravnopravni sa drugim

narodima ove zemlje.