PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA“SOCIJALNA DISTANCA ETNIČKIH ZAJEDNICA U SRBIJI“

+100%-

PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA“SOCIJALNA DISTANCA ETNIČKIH ZAJEDNICA U SRBIJI“

Institut društvenih nauka i Centar za istraživanje etniciteta predstavili su 30. septembra u Beogradu rezultate istraživanja „Socijalni odnosi između etničkih zajednica u Srbiji“, koje je sprovedeno od marta do jula 2020. godine uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Cilj istraživanja je bio da se prikupe podaci o socijalnoj bliskosti etničkih zajednica u Srbiji, ispitaju mogućnosti za uspostavljanje politike integrativne multikulturalnosti i prikupe podaci o stavovima građana pripadnika nacionalnih manjina o ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju i manjinsku samoupravu i o iskustvima sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi.

Integralni tekst izveštaja o rezultatima istraživanja i njegov Rezime mogu se preuzeti na sledećim linkovima:

Izvor: Medija centar
Foto: Medija centar
Kategorije: Uncategorized