SASTANAK SA ODBOROM ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

+100%-

SASTANAK SA ODBOROM ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

U četvrtak , 17. 06. 2021 godine sa početkom u 12.00 časova u Beogradu, u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13., na poziv Saveza za srpskr-ruski društveni dijalog «KOS» i na predlog predsednika IO NSRNM-a Irine Miljković,  Larisa Milić (sekretar NSRNM), prisustvovala sastanku sa Odborom za ljudska i manjinska prava.

 

 

Svrha posete su pregovori o ulozi i mogućnostima NSRNM u obrazovanju na ruskom jeziku.

 

 

Na sastanku, između ostalog, Larisa Milić je rekla da je jedna od karakteristika naseljavanja Rusa na teritoriji Srbije  naše dekoncentrisano naselje. Stoga u Srbiji nema mesta gde je ruski jezik u službenoj upotrebi. Stoga je narednim generacijama Rusa veoma teško da sačuvaju svoj nacionalni identitet, bez obzira na to šta su želeli. Na toj osnovi posmatramo problem asimilacije. Moramo da prevaziđemo ove poteškoće.

 

 

 

Pre šest meseci nacionalni savet  RNM osnovao nacionalnu biblioteku „Ruska biblioteka“. U Pančevu. Po našem mišljenju, ova naša institucija je dizajnirana da rešava brojne probleme u obrazovanju na ruskom jeziku u tesnoj saradnji sa srpskim školama. Prema planu, ruska biblioteka bi trebalo da uđe u svaku rusku porodicu, u svaku rusku kuću  putem novih tehnologija u radu sa čitaocima i predstavnicima ruske nacionalne manjine, kao kulturna institucija koja može  i  mora biti direktno povezana sa obrazovnim procesom.

 

 

 

Nove digitalne tehnologije to dopuštaju, nove metode funkcionisanja takođe. Upravo u razvoju obrazovanja ruskog stanovništva u Srbiji Ruska biblioteka treba da igra važnu ulogu.

 

 

 

Naša strategija je međusobna saradnja. A zadatak je prisustvo ruskog jezika u školama najmanje na jednom od tri nivoa zastupljenosti: 1) kao prvi strani jezik, 2) kao drugi strani jezik, 3) kao fakultativni. Moramo da konsolidujemo, stabilizujemo, sačuvamo nivo pristupačnosti ruskog jezika za rusku nacionalnu manjinu. Zanima nas efikasan prijateljski dijalog.

 

 

Ovo je naša glavna strategija, dodala je gospođa Larisa Milić.

 

 

 

Izvor: NS ruske nacionalne manjine

Foto: NS ruske nacionalne manjine